<< >>

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22‚17

Jak vnímáte svůj život? Máte dostatek? Vyrostl jsem v prostředí, kde automatickou odpovědí na tuto otázku bylo: „Nestojí to za nic.“ Takto se odpovídalo, i když zdraví sloužilo a v lednici nic nechybělo.
A přesto něco chybělo a v mnohých domácnostech to chybí i dnes. Nejsou to chybějící tisíce na účtu, ale něco, co nejde dost dobře pojmenovat. Jakýsi pocit, že by to v životě ještě něco chtělo.
Nezažili jste někdy i vy sami, že když jste šidili modlitbu nebo Písmo, i když se vám v životě dařilo, že to stejně nebylo ono? Někde hluboko v nás je touha po duchovnu, která se dere na světlo. Pro ty, kteří tento hlas stále dokážou slyšet, je určeno zavolání nevěsty a Ducha. Ti, kteří jsou „v pohodě“, už nic dalšího nepotřebují.

Pane Bože, mnoho jsi mi v životě dal, ale nic nemůže nahradit pocit Tvojí blízkosti. Pane, nedej mi pokoj, kdybych měl na to zapomenout.

Pavel Kostečka

...na Tebe s důvěrou čekáme! 10. září 2020 Zamyšlení