<< >>

Ježíš vstal od stolu a vědom si toho, že mu Otec dal všecko do rukou a že od Boha vyšel a k Bohu odchází, odložil svrchní šat, vzal lněné plátno a přepásal se; pak nalil vodu do umyvadla a začal učedníkům umývat nohy a utírat je plátnem, jímž byl přepásán. (Jan 13,3–5)

V místnosti zavládlo napětí.
Lukáš popisuje, že když byli učedníci na cestě k velikonoční večeři, dohadovali se mezi sebou, kdo z nich je největší (Lukáš 22,24). Při vstupu do horní místnosti již byly emoce pěkně rozvířené. Než se usadili, došlo k nejednomu šťouchnutí. Jidáš a Jan vydobyli vítězství nad stejně agresivním Petrem, když Jidáš získal místo po Ježíšově levici a Jan po jeho pravici. Každý stál o co nejlepší místo.
Ani poté, co si učedníci zabrali každý své místo, napětí nezmizelo. Něco přece chybělo. Nešlo o umyvadlo či džbán s vodou – ty byly připraveny. Nebyl zde ale žádný služebník, který by jim umyl nohy. Následkem tehdejších cest bývaly nohy poutníka po příchodu do domu během sucha zaprášené a během mokra zablácené. Běžně byly na cestách i „zbytky“ po zvířatech. Proto při slavnostních příležitostech služebník umýval přítomným nohy.
Tady ale žádný služebník nebyl. Učedníci se rozhlíželi kolem stolu. Každý z nich odmítal vzít na sebe tuto ponižující roli. Napětí okolo stolu by se dalo krájet. Ani jeden z nich nebyl ochoten posloužit druhému. Ježíš, který si byl dobře vědom toho, co se děje, vyčkával a sledoval, jak se zachovají.
V této vyhrocené chvíli nakonec vstal, přepásal se plátnem, nalil vodu do umyvadla a začal umývat učedníkům nohy.
Jak silné svědectví! Byl si „vědom toho, že mu Otec dal všecko do rukou“ a že brzy bude sedět po jeho pravici na nebesích – a přijal roli služebníka!
Ježíš, zarmoucený postojem svých následovníků, jim dává lekci, již potřebují ze všech nejvíce. Celý jeho život byl životem nesobecké služby. Nyní má poslední příležitost, aby tento princip uplatnil způsobem, na který nikdy nezapomenou.

Pane, takové napětí je i v mém srdci. Probíhá v něm boj mezi principy, podle nichž jednal Ježíš, a těmi, které zastávali učedníci. Pomoz mi, prosím, přiklonit se celým srdcem na Tvoji stranu.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 25. srpna 2019 Zamyšlení