<< >>

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3‚5.6

Podezřívám milého autora tohoto verše, že snil o našich dálnicích, tedy těch opravených. Vždyť co jiného by měly představovat „přímé stezky“? Život, který pěkně odsýpá, žádné prudké zatáčky, úzké silničky, natož slepé ulice.
Ano, snad by to tak bylo ideální, ale realita našeho časoprostoru je taková, že se na těch křivolakých a nepřehledných silnicích ocitáme dosti často. Je zvláštní, že právě v těch nevítaných zdrženích se s Hospodinem máme šanci potkat spíš než na té dokonale funkční dálnici.
Používáte navigaci? Takovou tu s aktuálními informacemi o provozu? A posloucháte ji? Nejhorší je prý jet částečně podle navigace a částečně podle sebe. Tudy jsem tisíckrát jel rovně, proč mě chce najednou vést doprava? Pojedu podle svého. A jsem v uzavírce.
Zkusme se naplno spolehnout na Boží navigaci, i když to „pokud je to možné, otočte se“ bývá někdy tak protivné…

Pane, veď mě, a to i tehdy, když nechci.

Soňa Sílová

...na Tebe s důvěrou čekáme! 25. června 2020 Zamyšlení