<< >>

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3‚5.6

Nemůžeme růst v pokoře, když myslíme pořád jen na sebe. Rosteme jen tehdy, když vidíme Boha a sebe ve správné perspektivě.
Rádi si necháváme otevřená zadní vrátka. Nejsme příliš ochotni bezhlavě Hospodinu důvěřovat. Vždyť máme nějaké životní zkušenosti, znalosti, tedy si v mnohém vystačíme sami. Kolik věcí jsme už v životě zvládli sami! Na druhé straně, kolik je těch, které jsme nezvládli? To by nás mělo naučit pokoře. Dnešní text je moudrost stará tisíce let. I tehdy byli lidé, kteří nabyli dojmu, že „to musí zvládnout sami“, ale Hospodin je ujišťuje, stejně jako nás, že nemusíme, ba že bychom ani neměli. Mnohem lépe je spolehnout se na Hospodina, tedy důvěřovat jeho moudrosti, ne pouze vlastní rozumnosti, důvěřovat jeho vedení, ne pouze vlastnímu vidění.

Pane, pomoz mi i dnes vidět to, co děláš v mém životě, aby má důvěra v Tebe rostla.

Zdeněk Martasek

...na Tebe s důvěrou čekáme! 23. června 2020 Zamyšlení