<< >>

Neboť Syn člověka přišel vyhledat a zachránit, co je ztraceno. Lukáš 19‚10; ČSP

Tento text je završením pasáže o Zacheovi, který měl mnoho – velké bohatství, vysoké společenské postavení – ale zároveň měl velmi málo. Neměl totiž přízeň u lidí, kteří jej považovali za nekorektního člověka, kterým pohrdali. Jeho životní styl pak neměl přízeň ani u Boha.
Zacheus zjistil, že to „málo“ silně převažuje nad tím „mnoho“. A tak hledal něco, někoho, kdo mu může pomoct, protože chtěl víc. Chtěl, ale sám na to neměl.
Kdo může zachránit někoho, kdo záchranu potřebuje? Jak může člověk, který se ztratil, najít cestu? Někdo, komu na něm záleží, ho musí hledat, najít a ukázat mu směr.
V souvislosti s životní cestou je to totéž. Vyhledat a zachránit… A to se v případě Zachea stalo.
Jedna žena mně jako kazateli řekla: „Něco do svého života potřebuji. Jen nevím co.“
Potřebuješ něco do života, a nevíš co? Potřebuješ něco do života a víš co? Potřebuješ… a nevíš jak na to? Ježíš přišel proto, aby hledal právě takové. Aby hledal, našel, pomohl, zachránil, spasil.
Pokud chceš, může Ježíš nalézt i tebe.

Pane děkuji, že jsi i mě našel a já tak mohu prožívat radost ze záchrany a Tvé pomoci.

Jan Dymáček

...na Tebe s důvěrou čekáme! 29. června 2020 Zamyšlení