<< >>

Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. 1. Tesalonickým 4‚14

V 1. listu Tesalonickým – nejstarší knize Nového zákona, vidíme živou víru v Ježíšův blízký příchod. Tato radostná víra však byla v tesalonickém sboru zkalena otázkou, co bude s křesťany, kteří již zemřeli. Tesaloničtí spolu s ostatními křesťany očekávali, že spatří Ježíšův druhý příchod, avšak někteří z nich zemřeli. Pavel je upozorňuje, že než dojde k „uchvácení (věřících) v oblacích vzhůru“ (4‚17), dojde ke zmrtvýchvstání, aby Ježíšův návrat mohli vidět i zesnulí.
Křesťan se ve svém životě i smrti ztotožňuje s Kristem, který byl vzkříšen, a proto věří, že bude sám vzkříšen na konci věků. V pojetí farizejského židovství i v křesťanství je vzkříšení událostí eschatologickou. Proto jistota, že byl Ježíš vzkříšen, bude v době konce povzbuzovat každého, kdo si udrží víru v Ježíšův blízký návrat.
Pavel ani Tesaloničtí ale Ježíšův příchod nezažili, stejně jako další generace křesťanů. Zažila snad prvotní církev „velké zklamání“, že Kristus nepřišel, tak jako mileritské hnutí? K ničemu takovému nedošlo, alespoň ne ve velké míře. Nezáleží tolik na tom, kdy Ježíš podruhé přijde, ale že přijde. A pokud ztotožníme svůj život se Zmrtvýchvstalým, budeme také s ním vzkříšeni do nového života.

Děkujeme Ti, Ježíši, za dar věčného života a prosíme Tě, abys nás už dnes probudil k novému životu z víry a z Ducha.

Jiří Koun

...na Tebe s důvěrou čekáme! 23. května 2020 Zamyšlení