<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Ale své milosrdenství vůči němu nezruším a nezradím svou věrnost. Žalmy 89‚34 (ČSP) Křesťané často mluví o věrnosti, ale jejich skutky to mnohokrát vyvracejí. Když jsou požádáni o nějakou službu v církvi, tak na ni sice kývnou, ale když dojde na „lámání chleba“, buď se neukážou, nebo najdou...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 11. ledna 2021Zamyšlení

Ježíš řekl svým učedníkům: „Pravím vám: Každý, kdo se ke mně přizná před lidmi, k tomu se i Syn člověka přizná před Božími anděly. Kdo mě však před lidmi zapře, bude zapřen před Božími anděly.“ Lukáš 12‚8.9 Ježíš zde vyřkl jasný a srozumitelný požadavek. I když žiji ve...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 10. ledna 2021Zamyšlení

Někdo ze zástupu ho požádal: „Mistře, domluv mému bratru, ať se rozdělí se mnou o dědictví.“ Ježíš mu odpověděl: „Člověče, kdo mne ustanovil nad vámi soudcem nebo rozhodčím?“ A řekl jim: „Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 9. ledna 2021Zamyšlení

Hospodin je blízko všem, kteří volají k němu, všem, kdo ho volají opravdově. Vyplňuje přání těch, kdo se ho bojí, slyší, když volají o pomoc, a zachrání je. Žalmy 145‚18.19 Někdy je těžké představit si, že náš všemohoucí Bůh, Král vesmíru a Stvořitel světa, si najde čas, aby...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 8. ledna 2021Zamyšlení

Mějte přepásaná bedra a rozsvícené lampy. Buďte jako lidé očekávající, kdy se jejich pán vrátí ze svatby, aby mu otevřeli, hned jak přijde a zatluče. Blaze služebníkům, které pán při svém příchodu zastihne bdící. Amen, říkám vám, že se opáše zástěrou, posadí je za stůl, přistoupí...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 7. ledna 2021Zamyšlení

On odpověděl: „Když pán ustanovuje nad svým služebnictvem správce, aby jim včas rozdílel pokrm, který správce je věrný a rozumný? Blaze tomu služebníku, kterého pán při svém příchodu nalezne, že tak činí.“ Lukáš 12‚42.43 Z těchto Ježíšových slov vyvstává společný „jmenovatel“ – zodpovědnost. Každý...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 6. ledna 2021Zamyšlení

Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti. Jeremjáš 29‚11 Když odevzdáte Ježíši své srdce, jednou z nejviditelnějších změn ve vašem životě je váš postoj. Je to proto, že...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 5. ledna 2021Zamyšlení

Vzdám ti chválu ve velikém shromáždění a budu tě chválit před početným lidem. … O tvé spravedlnosti bude pak hovořit můj jazyk, každý den tě bude chválit. Žalmy 35‚18.28 Po dnech plných shonu a volna můžeme pociťovat tíživou prázdnotu. Přátelé a rodina odešli, ozdoby jsou uloženy a všichni se...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 4. ledna 2021Zamyšlení

Slyšeli jste, že bylo řečeno: „Milovati budeš bližního svého a nenávidět nepřítele svého.“ Já však vám pravím: Milujte své nepřátele a modlete se za ty, kdo vás pronásledují… Matouš 5‚43.44 Bůh je velkorysý! Je to milující Bůh! Je milostivý a odpouštějící! Jakmile mu odevzdáme svá srdce, chceme...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 3. ledna 2021Zamyšlení

Můj synu, dej mi své srdce, ať si tvé oči oblíbí mé cesty. Přísloví 23‚26 Jednou z nejlepších věcí na začátku nového roku je šance těšit se na nové příležitosti a rozhodnout se něco změnit. Zkuste prozkoumat svá srdce a vyhodnotit, jak je to s vaším vztahem s Pánem....  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 2. ledna 2021Zamyšlení