<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6‚19–21 Tento text není...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 15. dubna 2020Zamyšlení

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6‚19–21 V jednom příběhu...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 14. dubna 2020Zamyšlení

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6‚19–21 Už někdy ve...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 13. dubna 2020Zamyšlení

Neukládejte si poklady na zemi, kde je ničí mol a rez a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládejte si poklady v nebi, kde je neničí mol ani rez a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvé srdce. Matouš 6‚19–21 Za císaře Decia...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 12. dubna 2020Zamyšlení

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Žalm 55‚23 V roce 2000 jsem jako budoucí au pair přijel do Anglie. Hned v Londýně na mne padl obrovský stres, zda to vše zvládnu. Bylo mi 21, neuměl jsem se...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 11. dubna 2020Zamyšlení

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Žalm 55‚23 Pozorovali jste někdy kormorána nebo potápku při lovu? Hodí sebou a bleskurychle zmizí pod vodou. Jak to souvisí s dnešním textem? Kořen hebrejského slovesa zde přeloženého jako „slož“ je základem...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 10. dubna 2020Zamyšlení

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Žalm 55‚23 Kniha žalmů své čtenáře téměř na žádném místě nenechává na pochybách, že i Boží lidé někdy prožívají pochybnosti, zmatek a bezmoc. V 55. žalmu slyšíme navíc vztek a zklamání z toho, že žalmistu...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 9. dubna 2020Zamyšlení

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Žalm 55‚23 Zkušenost dávného básníka nás inspiruje i dnes. Ve svém životě prožil velké i malé problémy a viděl Hospodinovy zásahy ve svůj prospěch. Proto tak touží chválit svou písní Hospodina. V této písni...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 8. dubna 2020Zamyšlení

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Žalm 55‚23 Dnešní text začíná velmi důraznou výzvou – hoď svou starost na Hospodina! Na jedné straně bychom se našich starostí tak rádi zbavili, ale na druhé straně je tak...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 7. dubna 2020Zamyšlení

Na Hospodina slož svoji starost, postará se o tebe a nedopustí, aby se kdy spravedlivý zhroutil. Žalm 55‚23 Tento verš je součástí žalozpěvu, modlitby plné emocí. Žalmista touží po Božím vyslyšení, ale Bůh se neozývá. Proto slyšíme v jeho nářku strach a zděšení. Je tak obrovské, že žalmista...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 6. dubna 2020Zamyšlení