<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Vaše slovo buď „ano, ano – ne, ne“; co je nad to, je ze zlého. Matouš 5‚37 Už vás někdo nachytal konče svůj příběh zvoláním: „Apríl!“? První duben se traduje jako mimořádný den v roce, kdy si lidé dělají legraci ze svých přátel a členů rodiny....  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 1. dubna 2021Zamyšlení

Zato on zná moji cestu; ať mě zkouší, vyjdu jako zlato. Jób 23‚10 Toto krátké a lehké soužení působí přenesmírnou váhu věčné slávy. 2. Korintským 4‚17 Nebylo by úžasné, kdyby měl každý úplnou důvěru v Boha? Potřebujeme druh víry, jakou Jób projevoval ve zkoušce a utrpení, jehož...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 31. března 2021Zamyšlení

Hospodina stále před oči si stavím, je mi po pravici, nic mnou neotřese. Žalmy 16‚8 Pokud živý Bůh stále přebývá v našich srdcích a myslích, máme čisté myšlenky a formuje se v nás křesťanský charakter. Nebudeme motivováni touhou dostat se do nebe jen ze strachu, že skončíme v pekle....  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 30. března 2021Zamyšlení

Řekněte nerozhodným srdcím: „Buďte rozhodní, nebojte se! Hle, váš Bůh přichází s pomstou, Bůh, který odplácí, vás přijde spasit.“ Izajáš 35‚4 Když odevzdáte svůj život Kristu a dovolíte mu, aby měl nad ním úplnou kontrolu, nemusíte se bát, protože Ježíš nikdy neselže! Nikdy tě nevede špatnou...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 29. března 2021Zamyšlení

Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se ponižuje, bude povýšen. Lukáš 14‚11 Jak bolestný bývá pád z velkých výšek, spolu s vědomím ponížení v očích lidí, na kterých mi záleží. Vždyť být „někdo“ ve společnosti přátel, obsadit místo, které ze mě udělá středobod pozornosti, to...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 28. března 2021Zamyšlení

Neklamte se, Bohu se nikdo nebude posmívat. Co člověk zaseje, to také sklidí. Kdo zasévá pro své sobectví, sklidí zánik, kdo však zasévá pro Ducha, sklidí život věčný. Galatským 6‚7.8 Mnoho lidí si klade otázku: „Proč se dobrým lidem dějí špatné věci?“ A diví se,...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 27. března 2021Zamyšlení

Tu k němu přivedou člověka hluchého a špatně mluvícího a prosí ho, aby na něj vložil ruku. Vzal ho stranou od zástupu, vložil prsty do jeho uší, dotkl se slinou jeho jazyka, vzhlédl k nebi, povzdechl a řekl: „Effatha,“ což znamená „otevři se!“ I otevřel se mu sluch, uvolnilo se...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 26. března 2021Zamyšlení

Varujte se konat skutky spravedlnosti před lidmi, jim na odiv; jinak nemáte odměnu u svého Otce v nebesích. Když prokazuješ dobrodiní, nechtěj budit pozornost, jako činí pokrytci v synagógách a na ulicích, aby došli slávy u lidí; amen, pravím vám, už mají svou odměnu. Matouš 6‚1.2 Ježíš na příkladu...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 25. března 2021Zamyšlení

V synagóze byl člověk, který byl posedlý nečistým duchem; ten vzkřikl velikým hlasem: „Co je ti do nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zahubit? Vím, kdo jsi. Jsi svatý Boží.“ Ale Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi z něho!“ Zlý duch jím smýkl doprostřed a vyšel z něho,...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 24. března 2021Zamyšlení

Povstal a odešel ze synagógy do Šimonova domu. Šimonova tchyně byla soužena silnou horečkou; i prosili ho za ni. Postavil se nad ní, pohrozil horečce a ta ji opustila. Ihned vstala a obsluhovala je. Když slunce zapadlo, všichni k němu přiváděli své nemocné, kteří trpěli rozličnými neduhy; on vzkládal...  [ ... ]

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 23. března 2021Zamyšlení