<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32 Toužíme po tom, aby ti druzí na nás byli laskaví, milosrdní a aby nám odpouštěli? Chceme být...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 1. srpna 2020Zamyšlení

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32 Pavel je ve svém vyjádření velmi přímý. Narýsoval dělicí čáru mezi nepřijatelným, a naopak očekávaným, potřebným projevem...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 31. července 2020Zamyšlení

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32 Někdo hezky napsal, že hněv je náš „svatý oheň“ ve smyslu rozhořčení nad nespravedlností a ubližováním. Ano,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 30. července 2020Zamyšlení

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32 Klíčem k Pavlově výzvě ke změně našeho jednání je Boží čin odpuštění pro nás. Možná bychom se...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 29. července 2020Zamyšlení

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32 „Dobrý způsob, jak odhalit své chyby,“ pravil mistr, „je všímat si, co vás provokuje na druhých.“Jednou...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 28. července 2020Zamyšlení

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32 Reinhold Messner, světově známý horolezec, napsal knihu „Západní stěna“. Popisuje v ní nesmírně náročný výstup západní stěnou...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 27. července 2020Zamyšlení

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32 Když byl mladý muž ještě studentem, zažil šikanu. Nedokázal se bránit, ale dokázal v sobě pěstovat nenávist...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 26. července 2020Zamyšlení

A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Marek 11‚25 Snad všichni velice dobře známe (možná dokonce i zpaměti) modlitbu Otčenáš. Je v ní jen jediná myšlenka, kterou Ježíš nějakým způsobem komentuje a rozvádí: Potřeba uvědomit...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 25. července 2020Zamyšlení

A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Marek 11‚25 Mám otázku: Je nám lidem přirozenější spíše odpouštět, nebo se hněvat? Podle toho, kolik hněvu je ve světě, ale také podle mé první...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 24. července 2020Zamyšlení

A kdykoli povstáváte k modlitbě, odpouštějte, co proti druhým máte, aby i váš Otec, který je v nebesích, vám odpustil vaše přestoupení. Marek 11‚25 Odpuštění – ta vztahová veličina, kterou je snadné pojmenovat, přemýšlet a hovořit o ní. Život s druhými nám pravidelně připomíná, jak je odpuštění důležité. A přece znovu...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 23. července 2020Zamyšlení