<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3‚5.6 Je zvláštní předností a dokladem nadčasovosti biblických textů, že svým obsahem i formou odrážejí na jedné straně velmi osobní a nepřenosné výpovědi, a přesto jsou po staletí...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 24. června 2020Zamyšlení

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3‚5.6 Nemůžeme růst v pokoře, když myslíme pořád jen na sebe. Rosteme jen tehdy, když vidíme Boha a sebe ve správné perspektivě.Rádi si necháváme otevřená zadní...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 23. června 2020Zamyšlení

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3‚5.6 Kdybychom četli tento text ještě o kousek dál, došli bychom až ke krásnému zaslíbení: „To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“ (Př 3‚8)...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 22. června 2020Zamyšlení

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3‚5.6 „Tati, já ti věřím.“ To je jedna z nejkrásnějších vět, kterou jsem kdy slyšel. Můj syn mi tím vyjádřil, že si je jistý tím,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 21. června 2020Zamyšlení

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. List Jakubův 1‚19.20 V Čapkových „Hovorech s TGM“ hovoří Masaryk o tom, že nejvíce ho kritizovali právě ti lidé, kteří pořádně nerozuměli tomu, co...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 20. června 2020Zamyšlení

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. List Jakubův 1‚19.20 Jakub Zebedeův, nazývaný synem hromu, je svědectvím o možné proměně každého člověka. Od koho jiného by text o pomalosti k hněvu zněl...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 19. června 2020Zamyšlení

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. List Jakubův 1‚19.20 Když Lukáš píše o dvanáctiletém Ježíši, jak se o velikonočních svátcích ztratil rodičům, tak zmiňuje, že v chrámě Ježíš nejprve naslouchal, pak...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 18. června 2020Zamyšlení

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. List Jakubův 1‚19.20 Naslouchání a mluvení. Víte, která činnost je důležitější? Vždyť jako křesťané jsme Ježíšem Kristem povoláni k oběma. A i když jsme většinou v jedné...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 17. června 2020Zamyšlení

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. List Jakubův 1‚19.20 Jak se dokážeme lehce rozhněvat! Stačí jeden spěchající či méně ohleduplný řidič, a z našich úst plynou slova, za která by...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 16. června 2020Zamyšlení

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. List Jakubův 1‚19.20 Už nevím, co nás to napadlo, ale vzpomínám si, že v prvním roce manželství jsme měli právě slova dnešního textu...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 15. června 2020Zamyšlení