<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5‚11–13...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 9. ledna 2020Zamyšlení

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5‚11–13...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 8. ledna 2020Zamyšlení

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5‚11–13...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 7. ledna 2020Zamyšlení

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5‚11–13...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 6. ledna 2020Zamyšlení

A to je to svědectví: Bůh nám dal věčný život, a ten život je v jeho Synu. Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, nemá život. Toto píšu vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. 1. Janův 5‚11–13...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 5. ledna 2020Zamyšlení

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Numeri 6‚24–26 On není. Věta vyslovená v telefonu nedávala smysl. Kdo není, proč není, co se stalo? Můj mozek potřeboval...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 4. ledna 2020Zamyšlení

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Numeri 6‚24–26 Je klidná letní noc. Místo spánku pobíháme s kolegy po výrobních halách a dokončujeme zakázku. Za pár hodin přijdou...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 3. ledna 2020Zamyšlení

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Numeri 6‚24–26 Je ráno a mě čekají důležité zkoušky. Spěchám. Další vlak jede až za hodinu, a to už je pozdě....  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 2. ledna 2020Zamyšlení

Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Numeri 6‚24–26 Před mnoha a mnoha staletími promluvil Hospodin k Mojžíšovi, aby naučil Árona a jeho syny žehnat synům Izraele. Jsou to...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 1. ledna 2020Zamyšlení

Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. (Jan 1,29) Strávili jsme rok s pohledem upřeným na Beránka. Naší tematickou písní pro tento rok byla píseň „Vírou k Pánu se dívej“. Neexistuje lepší cíl našeho pohledu. Zazpívejme během našeho posledního setkání společně ještě jednou tento nádherný chorál:Vírou...  [ ... ]

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 31. prosince 2019Zamyšlení