<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8 „Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, kdo jsi,“ říkával prý prezident Masaryk, ale to přísloví...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 4. června 2020Zamyšlení

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8 V helénistickém světě byl dopis poměrně běžnou formou předání poselství, což praktikovaly i křesťanské obce. Výjimkou nebyla...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 3. června 2020Zamyšlení

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8 Jednoduchý recept na pozitivní myšlení, nebo nesplnitelný úkol? Nikoliv, ale upozornění, že zabývat se ve svém...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 2. června 2020Zamyšlení

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8 Často přemýšlím nad tím, co pod sebou skrývají slova pravdivost, čest, spravedlnost, čistota. Jsou to bezesporu...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 1. června 2020Zamyšlení

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8 Když necháte dítě nakreslit strom, namaluje hnědý kmen, zelenou korunu a nějaké ovoce. Na co zapomene? Na...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 31. května 2020Zamyšlení

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29‚13 Nedávno jsem byl s Klubem Pathfinder v Alpách. Šli jsme na Triglav – nejvyšší horu Slovinska. Člověk si v horách uvědomí spoustu věcí. Třeba to, jak důležitá je trpělivost. Můžete třeba tisíckrát...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 30. května 2020Zamyšlení

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29‚13 Ta Boží jistota mě fascinuje. Pán Bůh nijak nepochybuje, že nastane čas, kdy ho budu hledat. Ještě více fascinující je jistota, že je ochoten dát se mi nalézt.Při návratu...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 29. května 2020Zamyšlení

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29‚13 Znáte to: čím jsou k sobě dva magnety blíž, tím je těžší a někdy až nemožné je od sebe odtrhnout. Když jsou od sebe daleko, vzájemné působení je žádné nebo malé,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 28. května 2020Zamyšlení

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29‚13 Tato dávná starozákonní Hospodinova slova nám křesťanům znějí „novozákonně“ hned z několika důvodů. Připomínají jednu z výzev Ježíšova horského kázání („hledejte, a naleznete“), Ježíšova slova o největším přikázání („miluj Hospodina, Boha svého, celým...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 27. května 2020Zamyšlení

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29‚13 Hledat a najít Hospodina lze, na to se smíme spolehnout, protože nám to sděluje sám Hospodin. Není k tomu nutné zvláštní místo a čas, ale něco mnohem více – naše srdce, naše...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 26. května 2020Zamyšlení