<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. 2. Korintským 3‚18 Když jsem byl malý, tak prý někteří lidé, když se na mě podívali, říkali: „Celá maminka.“...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 16. září 2020Zamyšlení

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. 2. Korintským 3‚18 Apoštol Pavel nám zde připomíná příběh Mojžíše, který se setkával s Bohem tváří v tvář, jako když člověk...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 15. září 2020Zamyšlení

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. 2. Korintským 3‚18 Odhalit tvář znamená dovolit druhým podívat se na mou skutečnou podobu. Tvář je to první, na...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 14. září 2020Zamyšlení

Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě – to vše mocí Ducha Páně. 2. Korintským 3‚18 „Zrcadlo, zrcadlo, ukaž mi, kdo je v zemi zdejší ze všech nejkrásnější?“ Tak zní pohádková otázka. Dnešní...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 13. září 2020Zamyšlení

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22‚17 Vy, kteří znáte píseň, v níž jsou použita právě slova výše uvedeného biblického textu, si tuto píseň dnes zazpívejte. Je větší...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 12. září 2020Zamyšlení

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22‚17 Žena je ráda, když na svého muže může být hrdá. Když se jím může pochlubit. Závěr poslední knihy Bible zrovna...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 11. září 2020Zamyšlení

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22‚17 Jak vnímáte svůj život? Máte dostatek? Vyrostl jsem v prostředí, kde automatickou odpovědí na tuto otázku bylo: „Nestojí to za nic.“...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 10. září 2020Zamyšlení

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22‚17 Ten, kdo v sobě má aspoň trochu citu pro češtinu, si řekne:„Není to špatně? Nemá tam správně být ‚přijdu‘?“Protože Bible není...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 9. září 2020Zamyšlení

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22‚17 Když čtu tento verš, hned si vzpomenu na píseň, jejíž slova obsahují daný text: „Duch a nevěsta dí: ‚Tak jen pojď!‘“...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 8. září 2020Zamyšlení

A Duch i nevěsta praví: „Přijď!“ A kdokoli to slyší, ať řekne: „Přijď!“ Kdo žízní, ať přistoupí; kdo touží, ať zadarmo nabere vody života. Zjevení 22‚17 Když Bible mluví o svatbě, používá nádherný tradiční obraz židovské svatby. V ní muž přišel do domu nevěsty, zaplatil otci nevěsty věno,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 7. září 2020Zamyšlení