<< >>

Archiv Zamyšlení na dnes

Pamatujte si, moji milovaní bratří: každý člověk ať je rychlý k naslouchání, ale pomalý k mluvení, pomalý k hněvu; vždyť lidským hněvem spravedlnost Boží neprosadíš. List Jakubův 1‚19.20 Lidé, kteří neumějí naslouchat, nedávají pozor na to, co jim druzí říkají. Mají plnou hlavu sami sebe, svých myšlenek,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 14. června 2020Zamyšlení

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4‚13 „Na světě je tolik věcí, které nepotřebuji!“ řekl prý jednou Sókratés, když byl na tržišti a viděl pestrý výběr zboží. Sókratův žák Antisthenés na tomto principu založil filozofickou školu – kynismus. Kynikové upřednostňovali skromnost, prostotu a jednoduchost....  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 13. června 2020Zamyšlení

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4‚13 Často se pohybuji nejen ve vězeňském prostředí, ale i mezi závislými či psychicky oslabenými v psychiatrické léčebně. Nejen mezi nimi je Pavlovo konstatování „všecko mohu“ snadno zneužitelné.Kupříkladu mezi Romy je v různých formách rozšířená legenda o čtvrtém hřebíku: Když...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 12. června 2020Zamyšlení

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4‚13 Jak na vás tento Pavlův výrok působí? Neděsí vás? Nebo vás naopak naplňuje úžasem nad tím, čeho všeho že můžeme být schopni?Pavel, paulus, to znamená latinsky malý, nepatrný, nicotný. A tento malý, nepatrný, nicotný může všecko,...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 11. června 2020Zamyšlení

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4‚13 Moci tak všechno… Kdo z nás po tom nikdy netoužil? Ať už jako malí ve svých dětských fantazijních představách, nebo o dost seriózněji, ale pořád se stejnou touhou později v dospělosti. Ať tak či onak, v obou případech jsme...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 10. června 2020Zamyšlení

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4‚13 Apoštol Pavel, když hodnotí své minulé prožitky, dobu, kdy měl hlad a nouzi, i dobu, kdy měl dostatek, vyznává, že to byl schopen snést díky síle Pána Ježíše Krista.Stejně tak i my smíme vidět Boží vedení a pomoc v mnoha...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 9. června 2020Zamyšlení

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4‚13 Vzpomínám si na jednu odvykovku kouření, které jsem se zúčastnil jako pozorovatel. Nevím jistě, kolika účastníkům se nakonec podařilo přestat kouřit, ale myslím, že jich mnoho nebylo. Jednotlivá večerní setkávání doprovázela společná zvolání všech přítomných....  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 8. června 2020Zamyšlení

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu. Filipským 4‚13 Apoštol Pavel děkuje křesťanům z Filipis, že mu poslali dar, díky kterému mohl nějaký čas fungovat. Ve svém děkování připomíná skutečnost, že umí žít v odříkání i v blahobytu; když se stůl prohýbá, ale i když nemá co do úst.Pavel...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 7. června 2020Zamyšlení

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8 Film Mise (z roku 1986) se odehrává v období, kdy na území Jižní Ameriky vznikl tzv. „Jezuitský...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 6. června 2020Zamyšlení

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8 Věděli jste, že konečně je podle překladu B21 první slovo, které v Bibli pronese člověk, rozuměj Adam?...  [ ... ]

...na Tebe s důvěrou čekáme! 5. června 2020Zamyšlení