<< >>

Stále se radujte, v modlitbách neustávejte. Za všech okolností děkujte, neboť to je vůle Boží v Kristu Ježíši pro vás.

1. Tesalonickým 5‚16–18

Bůh tě tak moc miluje, že nechce, abys sám čelil svým problémům! Pokud je to nutné, je připraven poslat na tvou záchranu i deset tisíc andělů. Dobrou zprávou je, že Bůh neurčuje hranice toho, na kolik modliteb ti odpoví, ani toho, jak dlouho s ním můžeš mluvit. Nejenže ti naslouchá, ale zajímá se o vše, co mu chceš říct. S Bohem můžeš mluvit kdykoli a kdekoli – při řízení auta, v práci, při sprchování, na procházce, ba dokonce i na cestě za nákupy! Přestože můžeš s Bohem mluvit po celý den, odděl si čas k osobním modlitbám na klidném místě a – je-li to možné – na kolenou! Pokleknout před Božím trůnem v nebesích je projevem pokory a úcty. Připomíná nám, že uctíváme svého Pána a Spasitele! Lidé až příliš často sníží Boha na svou úroveň. Zapomínají, že On je svatý, všemohoucí a mocný Král vesmíru! Je hoden naší chvály a uctívání – proto se kdykoli a kdekoli modleme!

Netrapte se žádnou starostí, ale v každé modlitbě a prosbě děkujte a předkládejte své žádosti Bohu. A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipským 4‚6.7

Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

Jeremjáš 29‚12

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 15. ledna 2021 Zamyšlení