<< >>

To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Jan 16‚33

Jak najít klid ve světě plném soužení? Zdá se to jako nepochopitelný paradox. Klid si většinou představujeme tak, že nikdo nebude „rušit mé kruhy“, nikdo nebude strkat nos do mého soukromí. Pokud můj klid závisí na tom, co dělají druzí, pak se nikdy klidu nedožiji.
Klid, o kterém mluví biblický text, nezískám díky tomu, co dělají ostatní, ale právě navzdory tomu, co dělají ostatní. Ježíš říká, že v něm můžeme najít klid, přestože ve světě budeme mít soužení. Nesnaží se nás přesvědčit, že klid získáme, až přemůžeme soužení. Máme se však vzchopit ve vědomí, že On – Ježíš – už přemohl svět i všechna soužení.
Pravý klid srdce tedy nezávisí na tom, co dělají druzí, ani na mé osobní reakci na problémy, ale na tom, co udělal Ježíš a co pro mne dělá i nadále.

Pane, prosíme, abys naše srdce naplnil svým klidem navzdory tomu, že je náš každodenní život plný starostí a problémů.

Stano Bielik

...na Tebe s důvěrou čekáme! 17. října 2020 Zamyšlení