<< >>

Pak ho ďábel vezme na velmi vysokou horu, ukáže mu všechna království světa i jejich slávu a řekne mu: „Toto všechno ti dám, padneš-li přede mnou a budeš se mi klanět.“ Tu mu Ježíš odpoví: „Jdi z cesty, satane; neboť je psáno: ‚Hospodinu, Bohu svému, se budeš klanět a jeho jediného uctívat.‘“ (Matouš 4,8–10)

Jaká je vaše cena? Za kolik jste ochotni zaprodat se ďáblu? Satan dobře zná každého z nás. Ví, že někteří lidé podlehnou, když jim nabídne tisícovku. U dalších to může být deset tisíc. Ale u jiných to bude muset být 100 ti­síc, nebo dokonce 10 či 100 milionů. Vždyť stačí, abyste to udělali jednou. A vždycky můžete později činit pokání. „Proč ne?“ zní v naší mysli. Když to nevezmu já, udělá to někdo jiný.
Při jaké nabídce se vzdáváte? Jaká je vaše cena? Lidé tráví spoustu času diskuzemi nad tím, zda byl Kristus pokoušen stejným způsobem, jakým jsme pokoušeni my. Musím vám však říci, že jeho pokušení byla daleko těžší než to, čemu kdy budeme vystaveni my. Je tomu tak proto, že my nikdy nezakusíme plnou tíhu pokušení: když totiž ďábel udělá nabídku odpovídající naší ceně, složíme zbraně, kapitulujeme a plácneme si s ním.
Co je ale ještě důležitější, Kristus měl schopnosti, které o mnoho převyšují ty naše. Byl pokoušen daleko za hranice pokušení, kterému kdy může být vystaven člověk, protože měl Boží moc nikoliv pouze na dosah ruky, ale doslova v morku svých kostí.
Ve svém posledním pokušení ďábel odhazuje všechny zábrany. Míří na pravý účel Ježíšova příchodu na zem. Ježíš se může stát pánem celého světa, pokud před ním padne a pokloní se mu. Všeho, kvůli čemu přišel na tuto zemi, dosáhne hned a bez kříže.
Ježíš se ale rozhodl uctívat a poslouchat pouze Boha. Plnou sílu pokušení pak pocítí až v Getsemane, kdy bude muset ještě jednou takto bojovat, aby setrval v podřízení Otcově vůli.
Ježíš se vystavil pokušením ve stavu napětí mezi dvěma variantami – buď se hned stane vítězným králem, nebo projde cestou trpícího služebníka (Matouš 3,17). Z této zkušenosti ale vychází zcela rozhodnut. Bude následovat Boží cestu trpícího služebníka, cestu, která jej nakonec dovede až k úděsné smrti na kříži. Nyní je připraven začít svoji veřejnou službu.
Podobně, ale na mnohem nižší úrovni, nás také naše pokušení v životě někam směrují. Pokušení není pouze to, že nás přitahuje ten či onen hřích. Nikoliv! V samotném základu pokušení stojí naše rozhodnutí, koho chceme následovat jako pána svého života.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 12. února 2019 Zamyšlení