<< >>

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky.

Přísloví 3‚5.6

Někdy je to jen hloupá pýcha, která dovede lidi do problémů. Je snadné mít postoj „já sám, já sám!“. Tvrdohlavost však může mít vážné následky! Požádat o pomoc při nakládání těžšího břemene by vás mohlo nejen zachránit před bolavými zády nebo prasklou ploténkou, ale mohlo by vám to obohatit a zpříjemnit den s vašimi přáteli. Není hanbou požádat o pomoc. Lidé si o vás nebudou myslet víc jen proto, že máte pověst člověka „One Man Band“! (Sám na všechno.) Pokud jste zažili výhodu toho, když vám někdo pomohl, rádi a ochotně pomůžete i vy. Přísloví 3‚27 vybízí: „Neodpírej dobrodiní těm, kteří je potřebují, je-li v tvé moci je prokázat.“ Lidé pomáhající druhým vytvářejí vzpomínky a trvalé přátelství. Je mnohem snazší kráčet tímto životem obklopen přáteli než být sám. A nezapomeňte na toho, na kterého se můžete vždy a nejvíce spolehnout – na Ježíše Krista, našeho Pána. Je připraven pomoci kdykoliv, ve dne i v noci, stačí ho oslovit! Nejenže vás miluje víc než kdokoli jiný, ale pomůže vám čelit jakýmkoli problémům, které můžete mít! V Žalmu 28‚7 čteme: „Hospodin je má síla a můj štít, na něj se v srdci spoléhám. Pomoc jsem dostal, mé srdce jásá, svou písní chci mu děkovat!“
Nikdy se nemusíte bát, stydět ani příliš otálet, abyste požádali o pomoc!

Hospodinu půjčuje, kdo se nad nuzným smilovává, on mu odplatí jeho dobročinnost.

Přísloví 19‚17

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 8. dubna 2021 Zamyšlení