<< >>

Důvěřuj Hospodinu celým srdcem, na svoji rozumnost nespoléhej. Poznávej ho na všech svých cestách, on sám napřímí tvé stezky. Přísloví 3‚5.6

Kdybychom četli tento text ještě o kousek dál, došli bychom až ke krásnému zaslíbení: „To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.“ (Př 3‚8) S novým elánem do každého dne, to by si přál asi každý z nás. S novým elánem do služby, kterou jsme přijali od Pána před delším časem a už nám zevšedněla. Jak na to?
Celý oddíl začíná příkazem „důvěřuj Hospodinu“. Doufat v Hospodina zde neznamená intelektuální rozhodnutí člověka k víře. Jde tu spíše o pocit bezpečí. O jistotu, která pramení z toho, že je nablízku někdo, ke komu mám naprostou důvěru, o koho se mohu opřít a kdo nikdy nezradí. Jestliže si uvědomuji, že někdo takový se mnou kráčí životem, pak stojí za to žít.
Další pozitivně či negativně laděné výzvy záhy následují – nespoléhej na svůj rozum, hledej jeho stopy na každém kroku svého života, nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, odvrať se od zlého (Př 3‚5–7). Když podle této léty prověřené moudrosti z knihy Přísloví vyladíme svůj život, pak můžeme věřit zaslíbení o novém elánu. Nebo jinak řečeno, pokud budeme výše uvedenému výčtu imperativů důvěřovat, pak nám to dříve či později vlije novou chuť do služby i do života jako takového.

Martin Lindtner

...na Tebe s důvěrou čekáme! 22. června 2020 Zamyšlení