<< >>

A tak zůstává víra, naděje, láska – ale největší z té trojice je láska.

1. Korintským 13‚13

Jedna stará pohádka mluví o mladém vědychtivém králi, který si k sobě zavolal všechny učence své říše a pověřil je zvláštním úkolem. Měli pro krále sepsat všechny moudrosti světa. Po čtyřicetiletém úsilí předložili králi výsledek: dílo, které čítalo tisíc svazků. Král, který mezitím zestárl a už měl šedesát let, řekl:
„Tisíc knih bych už nepřečetl. Zkraťte to a omezte se jen na to podstatné!“ Učenci pracovali dalších deset let a dějiny lidstva shrnuli do sto svazků. Na to král řekl: „Je to ještě hodně. Vždyť mám už sedmdesát let! Vypište jen to nejdůležitější.“ A tak učencům nezbývalo než se znovu pustit do usilovné práce. Shrnovali, zevšeobecňovali, omezovali se pouze na to nejdůležitější, až nakonec dali dohromady jednu knihu. Ale v té době byl již král na smrtelné posteli. Chtěl se z práce svých vědců konečně dozvědět aspoň to nejzávažnější. Předstoupil tedy vedoucí skupiny mudrců a shrnul nejpodstatnější z celé historie lidstva do jedné věty: „Žili, trpěli a umírali. Co však platí a zůstává, je láska.“ Žiji pravou moudrostí života?

Ježíš řekl: „Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.

J 13‚35

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 2. dubna 2021 Zamyšlení