<< >>

Ukázal se Petrovi, potom Dvanácti. Poté se ukázal více než pěti stům bratří najednou; většina z nich je posud na živu, někteří však již zesnuli. Pak se ukázal Jakubovi, potom všem apoštolům. Naposledy ze všech se jako nedochůdčeti ukázal i mně. (1. Korintským 15,5–8)

Pavlovi leží vzkříšení hodně na srdci. A to do té míry, že tomuto tématu a jeho významu pro naše životy věnuje zřejmě nejvíce pozornosti ze všech otázek, jimiž se zabývá. Osmapadesát veršů 1. Korintským 15 je stěžejním Pavlovým výkladem tohoto tématu.
Pavel ale nebyl sám. Všechna evangelia, knihy Skutků a Zjevení i zbytek Nového zákona vyzdvihují, že Ježíš „byl vzkříšen“.
Proč? Protože bez této skutečnosti bychom mohli uctívat pouze muže, jenž byl „dobrým člověkem“, který během svého života sice vyslovil některé pěkné myšlenky, ale nyní je mrtev a bezmocný. To by mohlo stačit jako základ pro nějakou filozofickou školu, nikoliv však pro křesťanství, jež stojí na víře, že Kristus žije a působí v životě každého věřícího. Protože Kristus žije, my, jeho následovníci, máme naději, a to jak v přítomnosti, tak i do budoucnosti.
Řecký svět, do nějž se křesťanství zrodilo, však pochyboval nejen o tom, že je možné vzkříšení těla, měl pochyby i o hodnotě těla samotného. Proto pisatelé Nového zákona vynakládají takové úsilí, aby prokázali, že Kristus nejenom vstal z mrtvých, ale že byl vzkříšen ve fyzickém těle. V těle, jež je možné vidět, kterého se mohli dotknout, v těle, které strávilo rybu. Nešlo o nějaký přelud, zjevení či nehmotného ducha, nýbrž o vzkříšeného Pána Ježíše, jenž se ukázal stovkám svědků – přičemž někteří z nich byli velmi skeptičtí.
Sám Pavel byl jedním z těchto skeptiků. Pro Pavla před jeho obrácením bylo Ježíšovo vzkříšení pouze další pověrou, se kterou přišli jeho učedníci. Ze všech sil se snažil tuto „smyšlenku“ sprovodit ze světa, stejně jako ty, kdo ji rozhlašovali. A velice se mu to dařilo – dokud se sám na cestě do Damašku nesetkal se vzkříšeným Kristem.
Po této zkušenosti se vzkříšení stalo středobodem Pavlova života. Pavel se zcela podřídil vedení a moci svého vzkříšeného Pána. A Ježíš Pavla použil ve prospěch celé církve.
Tentýž vzkříšený Pán chce život každého z nás naplnit nadějí, energií a smyslem. Jedinou otázkou je, zda mu to dovolíme.

Pane, děkuji Ti za možnost zvolit si sílu vzkříšení. Přijímám ji i dnes, aby vedla můj život a dávala mi sílu.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. listopadu 2019 Zamyšlení