<< >>

Od té doby začal Ježíš ukazovat svým učedníkům, že musí jít do Jeruzaléma a mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků, být zabit a třetího dne vzkříšen. (Matouš 16,21)

Nyní už je zřejmé, že Izrael jako celek Ježíše jako Mesiáše nepřijme. Před Ježíšem teď leží jeden velký úkol: připravit své učedníky na vlastní smrt.
Matouš 16,21 je prvním výslovným zmíněním této skutečnosti. Všimněme si každé jednotlivé události, tak jak je zde zmiňována. Ježíš:
1. „musí jít do Jeruzaléma“,
2. „mnoho trpět od starších, velekněží a zákoníků“,
3. „být zabit“,
4. „a třetího dne vzkříšen“.
Ne že by se Ježíš některých z těchto událostí již dříve nedotknul. Nyní však přišel čas povědět učedníkům všechno narovinu. Tento význam je skrytý ve slovech „začal Ježíš“. Od nynějška musí Ježíš tyto věci vykládat otevřeně a jednoznačně.
Zkusme si položit následující otázku: Proč si Ježíš vybral právě tento moment, aby začal představovat tak důležité učení? Petrovo vyznání, že Ježíš je božským Kristem, ukázalo, že se učedníci začínají orientovat. Už vědí, kdo Ježíš je. Jednou věcí však bylo vyznat, že Ježíš je Mesiáš, a něco jiného je pochopit povahu Ježíšova mesiášství. Učedníci nosili ve svých hlavách představy o slávě a triumfu; Ježíš ale věděl, že jeho koncem bude smrt a odmítnutí. Když pozoroval, jak proti němu náboženské mocnosti kují pikle, uvědomil si, že je nezbytně nutné, aby poučil své následovníky o pravé povaze svého poslání.
Proč takový spěch a urgentnost? Kdyby učedníci nebyli dopředu informováni o Ježíšově nadcházející smrti, tato událost by jejich víru zcela rozmetala. Dokonce i když o tom věděli, jejich víra přežila jen tak tak. Ježíš jim to ale dopředu dává vědět – aby až k tomu dojde, zachovali si svoji víru (Jan 13,19).
Ježíš nemohl tyto informace poskytnout učedníkům dříve. Kdyby to udělal, učedníci by jej vzhledem k tehdejšímu všeobecnému vnímání Mesiáše jako vítězného krále na místě zavrhli. Odmítli by věřit, neboť Ježíš by tak podle nich neměl dokonce ani základní představu o mesiášství. Nyní však již věděli, kdo Ježíš je, a tak jim mohl začít vysvětlovat, jaké je jeho poslání.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 20. června 2019 Zamyšlení