<< >>

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. Lukáš 19‚10

V České republice existuje asi 20 tisíc hledačů pokladů. Jejich nepostradatelným nástrojem je detektor kovů. Když narazí na kovový předmět, ozve se pípání. Aby hledač zjistil, co je v zemi ukryto, musí se chopit nářadí a předmět vykopat.
Nebeský Stvořitel přišel o vzácný poklad. Podvodník ho získal lstí a ukryl někde pod špínou hříchu. Proto vyslal na naši zemi jediného hledače, svého Syna, Ježíše Krista. Podvodník ale ví o záměru hledače, a tak se snaží navrstvit ještě větší hromadu špíny. Spoléhá na to, že si nikdo nevšimne něčeho, co vypadá bezcenně.
Syn člověka však hledá neúnavně. Neodradí ho ani šikana ze strany podvodníka. Nepřestane hledat, i když ho to stojí život. Podvodník svůj boj prohrál. Nemůže Ježíši v hledání zabránit. A tak Ježíš dál prochází zemi a hledá. Stačí pípnout, a On tě vyhrabe, očistí, vyleští a vrátí ti ztracenou hodnotu. Staneš se tak jedinečný a nekonečně milovaný.
Toužíš po tom?

Můj Ježíši, i dnes ráno chci „pípnout“. Děkuji, že mne hledáš, že jsi mne našel. Moc mne povzbuzuje, že v Tvých očích mám velkou cenu.

Karel Staněk ml.

...na Tebe s důvěrou čekáme! 28. června 2020 Zamyšlení