<< >>

Ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a s tím i každá špatnost; buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. Efezským 4‚31.32

Pavel je ve svém vyjádření velmi přímý. Narýsoval dělicí čáru mezi nepřijatelným, a naopak očekávaným, potřebným projevem vztahu k Zachránci a lidem.
Uvedenou hranici mezi dobrým, a odsouzeníhodným mohu ve svém životě překročit, rozmazat či smazat jen já sám. Ale přijmout ji a ctít ji mohu jen díky Boží milosti.
Nemám sebemenší pravomoc vytvářet na lidi okolo sebe tlak, kterým bych je manipuloval k vyčerpávající snaze naplnit vysoké požadavky úvodního textu.
Pro jakou atmosféru života se rozhodnu? Výsledek mé volby bude buď mým ziskem, nebo mou ztrátou, ale nikdy ne zásluhou.
Úspěch tak či onak závisí na tom, jak své srdce se všemi zápasy otevřu pro Hospodina. Kristus trvale otevřel srdce Bohu, proto mohl dokonale odpouštět.

Hospodine, Bože všech i Bože můj, díky za vliv Tvého Ducha v mém životě. Ukazuje mi směr od padlého k vítěznému. Díky. Amen.

Jan Fürst

...na Tebe s důvěrou čekáme! 31. července 2020 Zamyšlení