<< >>

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8

Když necháte dítě nakreslit strom, namaluje hnědý kmen, zelenou korunu a nějaké ovoce. Na co zapomene? Na kořeny. Ty jsou totiž skryté pod povrchem, ale přitom jsou pro jakýkoliv strom tím nejdůležitějším.
Apoštol Pavel upozorňuje na oblast, která je také skrytá, není vidět, ale ovlivňuje naše chování.
Člověk pořád nad něčím přemýšlí. Mozek se v podstatě nedá vypnout. To, čím plníme svoji hlavu, rozhoduje o tom, co říkáme a jak jednáme.
O čem nejvíce uvažuji? O tom, co mě vede blíž k Bohu a blíž k lidem?
Naše myšlení, to, co je pod povrchem, to, co není normálně vidět, by mělo být takové, abychom neměli problém nechat kohokoliv nahlédnout do našeho nitra, protože se přece není za co stydět.

Můj Pane, pomoz mi vyčistit moje myšlení, aby bylo pravdivé, dobré, správné, čisté, milé a chvályhodné. Stejně před Tebou nic neschovám, neskryji, všechno víš. Děkuji Ti, že Tě nezajímá jen to, co je vidět, ale kladeš velký důraz i na to, co vidět není.

Vít Vurst

...na Tebe s důvěrou čekáme! 31. května 2020 Zamyšlení