<< >>

Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem. Jeremjáš 29‚13

Nedávno jsem byl s Klubem Pathfinder v Alpách. Šli jsme na Triglav – nejvyšší horu Slovinska. Člověk si v horách uvědomí spoustu věcí. Třeba to, jak důležitá je trpělivost. Můžete třeba tisíckrát chtít, abyste už byli v cíli, nebo si naopak říci, že to balíte, nic z toho vám ale na vrchol nepomůže. Je třeba mít víru, že dojdete, a trpělivost s tím, že cíl je vždy ještě příliš daleko. Je třeba jít krok za krokem a pak člověk může dojít až do cíle.
Výše uvedený text je veršem z Jeremjášova dopisu adresovaného přesídlencům v Babylonu. Ti tam byli násilně odvlečeni Nebúkadnesarem přesně podle Jeremjášova proroctví. Izraelci si měli něco uvědomit, a proto teď musí po nějakou dobu (70 let) vydržet v Babylonu jako vysídlenci. Objevili se ovšem falešní proroci, kteří buď prorokovali, že vše je ztraceno, nebo že se už brzy vrátí do své země. Jeremjáš říká: „Nebude to brzy.“ Není správné vzbuzovat plané naděje anebo naději zase brát. Stejně jako v horách – aby Izraelci došli k cíli, musí mít trpělivost, jít krok za krokem a věřit, že dojdou. Jenže právě trpělivost a vytrvalost se hledá velmi těžko, když žijete v nepřátelském prostředí. Je třeba je hledat u Boha, a to celým srdcem – a Bůh zaslibuje, že se dá poznat a dá člověku sílu.

Hospodine, dej nám prosím sílu trpělivě hledat Tvé cesty.

Jiří Koun

...na Tebe s důvěrou čekáme! 30. května 2020 Zamyšlení