<< >>

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu. Filipským 4‚8

Jednoduchý recept na pozitivní myšlení, nebo nesplnitelný úkol? Nikoliv, ale upozornění, že zabývat se ve svém myšlení i životě trvalými a podstatnými hodnotami, je v každé době nelehkým úkolem.
Toho negativního kolem nás totiž vždycky bylo, je a bude plno. Jaksi to máme na dosah ruky. Protivní sousedé, nepřejícní kolegové, prolhaní politici, nespravedlivé soudy, úplatní rozhodčí, a tak bychom mohli pokračovat téměř donekonečna. Najít věci pravdivé, čisté, hodné lásky a údivu někdy vyžaduje námahu. Nestačí se jen porozhlédnout. Musíme vyvinout i docela značné úsilí, ať již intelektuální, nebo fyzické.
K tomu nemáme vždy dost ochoty, když máme navíc na dosah a celkem bez námahy tolik „atraktivních“ témat k přemýšlení i k diskuzi s těmi druhými. Přesto se pokusme být těmi, kteří mají oči otevřené pro dobro a krásu. Je to „blahoslavený“
přístup k životu, který přináší radost a pokoj i těm, kteří jsou okolo nás.

Pane, prosíme o schopnost nevidět kolem sebe pouze negace. Dej nám sílu a odhodlání hledat kolem nás dobro a krásu, tedy Tebe.

Zdeněk Martasek

...na Tebe s důvěrou čekáme! 2. června 2020 Zamyšlení