<< >>

Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč?

Římanům 8‚35

Pokud zápasíte s osamělostí, nevzdávejte to, protože nejste sami. Vždy je s vámi Ježíš. Satan se raduje, když vidí Boží děti, jak se cítí slabé, depresivní a osamělé. Ví, že to je nejvhodnější čas zaútočit, protože jsou nejzranitelnější. Ale na chvíli se zastavte, abyste uviděli věci a svět kolem vás Božíma očima. Bez ohledu na to, jak pochmurné nebo odrazující se věci kolem vás jeví, je tu krása a požehnání, které Boha oslavují. Existuje nekonečné množství důvodů, proč se radovat a přijmout život. Nezaváhejte a nedejte se odradit. Nedovolte satanovi, aby se z vás byť jen na chvíli těšil. Oslovte Ježíše, který k vám vzpíná ruce, aby si vás přivinul k sobě. Neexistuje lepší místo než být u něj. Nikdy nejsi sám, protože Ježíš je s tebou každou hodinu, každou minutu a každou vteřinu dne! Zavřete oči a prociťte jeho přítomnost – a veškerý pocit osamělosti se rozplyne.

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc, ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Římanům 8‚38.39

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 3. dubna 2021 Zamyšlení