Úzká brána

,
Cemu verime

Všem pak řekl: „Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, nes každého dne svůj kříž a následuj mne.“

Lukáš 9‚23

Martin Luther kdysi řekl: „Když se dívám na sebe, nevím, jak mohu být spasen. Když se však dívám na Ježíše, nevím, jak mohu být zatracen.“ Někdy, když se podíváme na své chyby a přemýšlíme nad tím, proč je děláme, je snadné uvěřit ďáblově lži a pomyslet si: Nejsem dost dobrý na to, aby mě Ježíš skutečně miloval… Velmi jsem se od něj vzdálil – nestojím mu za záchranu… Nikdy nedokážu zvládnout špatné návyky a dostat se do nebe… Je pravda, že pokud se spoléháte na sebe – je to nemožné! Proto je tak důležité vždy hledět na Ježíše. On ve vás věří a miluje vás natolik, že z vlastní vůle zemřel na kříži, abyste s ním mohli strávit věčnost! Neexistuje lepší a krásnější zpráva, než je tato! Ježíš i dnes dělá vše, co může, aby vás zachránil. To jediné, co pro to můžete udělat, je natáhnout k němu ruku víry a pozvat ho do srdce! Když takto odevzdáte Ježíši své srdce, dostanete dar Ducha svatého, který vám pomůže na této cestě vytrvat. Nemusíte se rozhodovat sami – máte slíbenou moc Ducha svatého, a to na 24 hodin, 7 dní v týdnu!

Není vždy snadné žít pro Boha, protože to velmi vadí ďáblu, který vás má dobře přečtené a ví, jak vás svádět k hříchu. Zná vaše slabosti. Bible v Matoušovi 7‚13 radí: „Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.“ Už dnes se rozhodněte pro úzkou bránu, která vede k Ježíši. Ano, širší brána je jednodušší a má méně pravidel a omezení – ale úzká brána je ve skutečnosti nejbezpečnější, protože umožňuje přístup k Boží ochraně a péči a povede vás k tomu, abyste ho milovali a poslouchali.

Moje ovce slyší můj hlas, já je znám, jdou za mnou a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.

Jan 10‚27.28

Další