<< >>

Kdosi mu řekl: „Pane, je opravdu málo těch, kteří budou spaseni?“ On jim odpověděl: „Snažte se vejít úzkými dveřmi, neboť mnozí, pravím vám, se budou snažit vejít, ale nebudou schopni.

Lukáš 13‚23.24

„Snažte se vejít úzkými dveřmi!“ Co pro mě znamenají „úzké dveře“?
Je to cesta živé důvěry v Boha. Je to víra „přetavená“ i do nejmenších, praktických skutků každodenního života. Může to být každodenní úsilí žít podle Božích přikázání, může to být hledání Boží vůle v situacích, které denně prožívám, může to být sebeobětavost, vírou přijatá nemoc, bolest, utrpení, ale i každo denní zápas se zlem a vším špatným, co na mě odevšad číhá.
Je to něco jiného než jen souhlas s teologickými názory nebo důkladné dodržování náboženských předpisů či obřadů. Pokud v tom není osobní, hluboké prožívání živého vztahu s Bohem, který je patrný zejména na vztahu lásky k lidem, pak člověk spoléhající se jen na náboženství může jednou slyšet slova: „Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti.“
Kéž se ani dnes nespokojíš jen s náboženstvím, ale buduješ hluboký, přátelský vztah s Ježíšem.

Jakmile už jednou hospodář vstane a zavře dveře a vy zůstanete venku, začnete tlouci na dveře a volat „Pane, otevři nám“, tu on vám odpoví: „Neznám vás, odkud jste!“ Pak budete říkat: „Jedli jsme s tebou i pili a na našich ulicích jsi učil!“ On však vám odpoví: „Neznám vás, odkud jste. Odstupte ode mne všichni, kdo se dopouštíte bezpráví.“

Lukáš 13‚25–27

Bohumil Kern - ...věčnost začíná už dnes 4. dubna 2021 Zamyšlení