<< >>

Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, v těch, kdo čekají na jeho milosrdenství. Žalm 147‚11

Smysl pro spravedlnost je ukrytý někde hluboko v našem nitru. Její absence ve společnosti nás často zmalomyslňuje a deprimuje. Boží spravedlnost vůči nám se skutečně spravedlivě projevila jen na Golgotě, kde za nás Ježíš vytrpěl to, co jsme zasloužili my…
To, že nás tam zastupoval Pán Ježíš a „schytal“ to za nás, bylo a stále je projevem jeho milosrdenství vůči nám. Toto jeho pozitivní „nespravedlivé“ jednání s námi nás má motivovat a inspirovat při našem jednání s druhými lidmi.
Očekávat a šířit projevy jeho milosrdenství v našem životě patří k výsadám a přednostem Božích dětí. Je to ozdoba, kterou nás chce „korunovat“ už během našeho života (Ž 103‚4).
Budou skutky Božího milosrdenství, které dnes nabídne tvým prostřednictvím tomuto světu, světlem, kterým budeš svítit?

Nebeský Otče, dej mi prosím sílu nejednat dnes s mými blízkými jen spravedlivě, ale pomoz mi s nimi jednat milosrdně, i když si budu myslet, že si to nezaslouží.

Bohumil Kern

...na Tebe s důvěrou čekáme! 18. října 2020 Zamyšlení