<< >>

Nenávidí-li vás svět, vězte, že mě nenáviděl dříve než vás. Kdybyste náleželi světu, svět by miloval to, co je jeho. Protože však nejste ze světa, ale já jsem vás ze světa vyvolil, proto vás svět nenávidí. Vzpomeňte si na slovo, které jsem vám řekl: Sluha není nad svého pána. Jestliže pronásledovali mne, i vás budou pronásledovat – jestliže mé slovo zachovali, i vaše zachovají. Ale to vše vám učiní pro mé jméno, poněvadž neznají toho, který mě poslal. (Jan 15,18–21)

Když slyšíte některé lidi mluvit o své víře, mohli byste si pomyslet, že křesťanství je procházka růžovou zahradou. „Miluj Ježíše a všechno se bude vyvíjet dobře.“ Jsou lidé, kteří tvrdí, že když má křesťan problémy, je to proto, že nežije, jak by měl – anebo se jeho srdci nedostává víry a lásky. Někteří dokonce prohlašují, že tomu, kdo bude věrně chodit s Ježíšem, se bude skvěle dařit i po finanční stránce. Jen se na něj napojte – peníze jen potečou. Pak jsou zde tací, kteří jsou přesvědčeni, že síla pozitivního myšlení přináší nepředstavitelné požehnání.
Ježíš k těmto lidem rozhodně nepatřil. Věděl, že směřuje ke kříži. A že zemře ne proto, že by neměl víru, ale naopak proto, že ji má. Jeho potíže nebyly důsledkem nesouladu s Boží vůlí, ale naopak toho, že tuto vůli věrně plnil.
Ježíš si byl vědom i toho, že jeho následovníci nebudou ušetřeni pronásledování a smrti. Téměř každý z původní dvanáctky učedníků sešel kvůli své víře ze světa násilnou smrtí. Jan byl výjimkou. Fakt, že se nestal mučedníkem, však neznamená, že by unikal pronásledování. Tradice říká, že byl za svoji věrnost evangeliu ponořen do nádoby s vroucím olejem.
V době, než se objevilo otevřené násilí vůči křesťanům, museli učedníci čelit diskriminaci a přehlížení těmi, které se pokoušeli oslovit evangelijním poselstvím. Byli považováni za sektu, která působí ve společnosti jen problémy.
Podobně jako první učedníci mohli čerpat z Kristovy zkušenosti, můžeme se my poučit od nich. V neustávajícím duchovním boji ve světě ponořeném do hříchu se musejí všichni stoupenci Krista vzdát na sebe zaměřených a sebe vyvyšujících principů. A to je vždy ve vztahu k nevěřícím zdrojem napětí, jež vede k odmítání a někdy i k pronásledování.
Dobrou zprávou je, že když my se postavíme za Ježíše, on se postaví za nás. Životním zkouškám nemusíme čelit sami.

George R. Knight - Vírou k Pánu se dívej 11. září 2019 Zamyšlení