<< >>

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému. Římanům 12‚10

Ježíš si přeje, abychom uznávali práva každého člověka. Máme brát ohled na společenská práva všech lidí a na práva křesťanů. Máme s nimi jednat laskavě a ohleduplně jako s Božími syny a dcerami.
Křesťanství udělá z každého člověka gentlemana… Ani úzkostlivé dodržování společenského taktu nevyloučí ze života naši prchlivost, nelítostný soud a unáhlená slova. Necháme-li našemu já první místo v životě, nemůže se rozvinout skutečná slušnost. Srdce musí být naplněno láskou. Zdrojem pohnutek důsledného křesťana je hluboký vztah s Mistrem, ze kterého se rodí nesobecký zájem o bližní. Láska v nás probouzí zdvořilost, slušnost a laskavé chování. Vidíme ji ve tváři člověka a cítíme ji z jeho hlasu. Zjemňuje a povznáší celou bytost.
Život – to nejsou velké oběti a pozoruhodné činy, ale spíše všední maličkosti. Nejčastěji právě prostřednictvím těchto zdánlivě bezvýznamných drobností vstupuje do našeho života velké dobro, anebo velké zlo. Pokud v nich prohráváme, formují naše zvyky a kazí charakter, a těžší zkoušky nás zastihnou nepřipravené. V nejnebezpečnějších a nejtěžších situacích obstojíme jen tehdy, když jsme Bohu věrní v každodenních zkouškách. (MH 489.490)

Bože, pomoz mi, ať je i v těch všedních maličkostech mého života motivem moje upřímná láska k Tobě.

Bože, prosím Tě o moudrost... 13. října 2017 Zamyšlení