<< >>

Nedělejte si tedy starosti o zítřek; zítřek bude mít své starosti. Každý den má dost na svém trápení. Matouš 6‚34

„Nedělejte si starosti o zítřek!“ Svého času jsem byl na podobné výroky alergický – „nic si z toho nedělej“, „všechno bude dobré“. Prostě takové ty povrchní řeči, které člověka spíš popudí, než aby mu opravdu pomohly.
I tato Ježíšova slova byla napadána, a to hned ze dvou stran. Zaprvé – není Ježíš naivní idealista, když si představuje život v přírodě a zápas tvorstva o obživu tak jednoduše? I ptáci musejí přece zabíjet, aby se uživili, a jsou i sami požíráni. Zadruhé – nenabádá nás tu Ježíš k životu bez plánování, cílevědomosti a podnikavosti? Je žádoucí žít „z ruky do úst?“
Někteří křesťané možná chápou Ježíšova slova (vědomě či nevědomě) tímto způsobem. On zde ale nemluví o pasivním, naivním či nezodpovědném životním stylu. Z kontextu je patrné, že Kristus z nás chce sejmout břímě falešných představ o tom, že se můžeme vlastní prací dostatečně zajistit proti všem protivenstvím života. Takové představy vedou ke zklamání, stresu a vyhoření. Pokud si budeme „shromažďovat poklady v nebi“ (Mt 6‚19) a nebudeme sloužit mamonu (Mt 6,24), můžeme žít svůj život v pokoji, „který svět nezná“ (J 14,27).
Tento pokoj se nedá ani koupit, ani získat prací!

Hospodine, děkujeme Ti za to, že můžeme svůj život svěřit do Tvých rukou a netrápit se tím, co přijde zítra!

Jiří Koun

...na Tebe s důvěrou čekáme! 4. dubna 2020 Zamyšlení