<< >>

V sobotu 24. 10. 2020 ve 14.00 jsme, v důsledku mimořádných opatření, pouze v rodinném kruhu na hřbitově v Bílém Kostele nad Nisou uložili k odpočinku našeho tatínka Jiřího Brodského. Mnozí jste ho znali jako dlouholetého aktivního člena sboru Liberec, kde sloužil svými dary v mnoha sborových služebnostech. Jeho služba Pánu Bohu se ale nezaměřovala pouze na liberecký sbor, ale aktivně působil a sloužil i ve prospěch CASD v celé Československé unii.

Po tři volební období byl aktivním členem Unijní rady. Několik let řídil církevní nakladatelství Advent a také několik let působil v České biblické společnosti. V obou dvou institucích měl možnost využít svých získaných znalostí vyučeného sazeče a vystudovaného typografa, darů, kterých dostal od Pána Boha. Už za svého působení v Severografii Liberec měl možnost s Boží pomocí a svým způsobem Božím zázrakem zařídit vydávání časopisu Znamení doby, které se v Severografii dlouhá desetiletí tisknul. Jsme vděčni, že se tatínkovi dostalo mnoho požehnání v pracovní rovině, v rovině jeho duchovního nasměrování, kdy si ho Pán Bůh používal k předávání duchovního nasměrování dalším lidem jak mimosborovým tak i sborovým, bez rozdílu generací.

Jedna perlička z jeho pracovního a duchovního života. Díky tomu, že byl velice zodpovědným a vzdělaným pracovníkem, ale zároveň byl věřícím člověkem, stáli v Severografii před problémem. Pokud by měl tatínek zůstat vedoucím pracovníkem, bylo potřeba, aby změnil svůj světonázor. Dostal přihlášku na VUML (Večerní univerzita marxismu-leninismu) a on, aby vyhověl nadřízeným pracovníkům, kteří mu byli nakloněni, tři roky večerně tuto školu studoval a zakončil s výborným prospěchem. Přesto ani tato škola nezměnila jeho postoj k náboženství a k víře a tak byl zbaven vedoucí funkce a přeřazen na nižší pozici, ale respekt k tatínkovým zásadám jeho nadřízení měli ještě mnohem větší.

Požehnání z Boží strany vnímáme i v jeho osobním životě; dožil se 89 let a dočkal se dětí Jany, Michala, Lucie, Jana a Barborky s rodinami, vnoučat Martina, Marka, Michalky, Vítka, Haničky, Terezky, Esterky, Kačenky a Amálky a dokonce dvou pravnoučat Aničky a Olivera. Děkujeme Pánu Bohu za Jeho působení v tatínkově životě. V této souvislosti chceme poděkovat tatínkově manželce, naší mamince za službu, kdy se v posledních letech 24 hodin denně starala o tatínka, který byl už několik let byl upoután na lůžko. Děkujeme Pánu Bohu za to, co jsme mohli s tatínkem prožít my, i vy a další. Chceme vám také poděkovat ta to, co jste pro tatínka v životě udělali.

Těšíme se na shledaní se s ním, protože naděje na vzkříšení – k ní jsme byli vedeni, v ní žijeme a s ní tatínek i usnul a teď spí, aby se probudil tváří tvář našemu Pánu.

Za rodinu syn Jan

redakce - AIS 30. října 2020 Nezařazené