Životní lekce

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Hospodin je zdeptanému nedobytným hradem, v dobách soužení je hradem nedobytným. V tebe nechť doufají, kdo znají tvé jméno. Vždyť ty, kdo se dotazují po tvé vůli, neopouštíš, Hospodine. 

Žalmy 9‚10.11

Vaše cesta zde na zemi začíná okamžikem, kdy se narodíte, a trvá, dokud naposledy nevydechnete. A nádhernou věcí na ní je každý nový den. Je to den, ve kterém se učíme a rosteme v neustále se měnícím světě. Ale vaše nejdůležitější a největší „životní lekce“ nepřicházejí ve chvílích, kdy jste na svém vrcholu a kdy je ve vašem životě všechno skvělé. Ne, vůbec ne! Vaše nejcennější ponaučení získáváte, když jste v údolí: když vás přemáhá hřích, vaši přátelé vás zradí, manželství selže, zdravotní diagnóza je pochmurná, jste bez práce a nemáte peníze na zaplacení účtů… Teprve tehdy pravdivě zjistíte, kdo je váš Přítel. A co je nejdůležitější, jsou to právě těžké časy, kdy se nejvíce učíte spoléhat se na Ježíše! Pokud jste se právě teď ocitli v údolí, nezapomeňte, že tam nejste sami. Ježíš je i tam s vámi a nikdy vás neopustí. Poskytne vám útěchu, podporu, vedení a moudrost. Může s vámi mluvit, když čtete Boží slovo nebo prostřednictvím svého Ducha, který mluví přímo do vašeho srdce. Mnohokrát Boží odpověď přichází přes přítele, neobvyklou okolnost, Boží zásah, ba i sen. Bůh mluví se svými dětmi různými způsoby, ale důležité je naučit se poslouchat jeho hlas. Nikdo neprochází těžkými časy rád, ale právě během zkoušek se učíme nejdůležitějším životním lekcím a přicházíme blíž k Ježíši. Dokud budeme přebývat v hříchem oslabeném lidském těle, stále se budeme mít co učit!

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě. I kdyby klesal, nikdy neupadne, neboť Hospodin podpírá jeho ruku.       

Žalmy 37‚23.24

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále