Zkreslování pravdy

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Nenávidím klam, hnusí se mi, miluji tvůj Zákon.

Žalmy 119‚163

Dnes je poměrně těžké rozluštit, co je ještě pravda, a co už ne! Lidé si zvykli říkat svou verzi příběhu a přizpůsobit si fakta tak, aby posluchač mohl přijmout jejich verzi. Při kaž dém dalším vyprávění se v příběhu podrobnosti mění, takže nevíte, čemu máte ve skutečnosti věřit. Po určitém čase ztrácí taková osoba veškerou důvěryhodnost a vy se přemáháte, abyste ji poslouchali, protože víte, že se stejně nedozvíte celou pravdu. Je smutné, že člověk, který zkresluje pravdu, nepoškozuje pouze svou pověst, ale i svou rodinu, organizaci či společnost, kterou zastupuje! Jako by pozapomněl, že ačkoli je lež zázračně rychlá, pravda ji i tak doběhne. Ještě důležitější však je, že takové „zkreslování pravdy“ je totéž jako klamání a v Božích očích je to hřích! Bible říká, že „zrádné rty jsou Hospodinu ohavností, kdežto zalíbení má v těch, kdo prosazují pravdu“ (Přísloví 12‚22), a v knize Leviticus 19‚11 Bůh přikazuje: „Nebudete krást ani obelhávat a podvádět svého bližního.“ Být čestný, důvěryhodný a stát se bezúhonným člověkem je pro Boha nesmírně důležité. Pokud je vaším cílem být podobný Ježíši, abyste s ním mohli strávit věčnost, nesmíte zkreslovat pravdu a přizpůsobovat si ji, ale praktikovat čestnost a průzračnost ve všem, co děláte a říkáte! Křesťan má být odborníkem v pravdě a přeborníkem v lásce. Má se Bohu klanět a k bližnímu sklánět. Začni s tím už dnes!

Z vašich úst ať nevyjde ani jedno špatné slovo, ale vždy jen dobré, které by pomohlo, kde je třeba, a tak posluchačům přineslo milost.

Efezským 4‚29

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále