Zřítelnice jeho oka

,
Jesus-3149505_640_pixabay

Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel.

Žalmy 17‚8

Kniha žalmů je plná lásky a chval, v nichž David vyjadřuje, jak hluboce Boha miluje a jak si váží jejich blízkého vztahu. „Ochraňuj mě jako zřítelnici oka, skryj mě ve stínu svých křídel.“ David tím vyjadřuje, že chce být pro Boha někým výjimečným a že se chce skrýt do jeho náruče. Výraz „zřítelnice oka“ jednoduše znamená, že tento člověk je pro nás výjimečný a vzácný. Bůh miluje všechny své děti a kaž dé z nich je „zřítelnicí jeho oka“ – včetně tebe! Bůh slibuje, že se o tebe postará: „Přikryje tě svými perutěmi, pod jeho křídly máš útočiště; pavézou a krytem je ti jeho věrnost“ (Žalmy 91‚4).

Stejně jako matka orlice chrání svá mláďata před nebezpečím tím, že je ukrývá pod křídly, bude tě Bůh chránit a bude ti nablízku. Vše, co musíš udělat, je důvěřovat, že má s tebou jen ty nejlepší plány, a běžet k němu tam, kde tě může uchránit před nebezpečím. Není lepšího místa než být stulený v Ježíšově náručí – protože když se od něj zatouláš, zažiješ své nejtemnější a nejděsivější chvíle. Vezmi Boha za slovo a důvěřuj mu ve svém životě, protože tě miluje víc, než si jen umíš představit – ostatně, vždyť jsi „zřítelnicí jeho oka!“.

I kdyby ustoupily hory a pohnuly se pahorky, moje milosrdenství od tebe neodstoupí a smlouva mého pokoje se nepohne, praví Hospodin, tvůj slitovník.

Izajáš 54‚10

Související

Cemu verime

Zbav se zákonictví!

Uvidíš-li muže, který si připadá moudrý, věz, že hlupák má víc naděje než on.         Přísloví 26‚12 Někteří křesťané se snaží „propracovat“ do nebe. Studiem Bible a modlitbou, jakož i plněním každodenních povinností se snaží Bohu dokázat, že si zaslouží být spaseni. „Dělat dobře“ se stává kontrolním seznamem, který mohou hrdě...
čti dále
Jesus-3149505_640_pixabay

Boží načasování

Dlouho ještě, Hospodine? Skryl ses natrvalo? Bude tvoje rozhořčení sálat jako oheň?         Žalmy 89‚47 Pro lidskou povahu je přirozená netrpělivost. Člověk nechce stát v řadě u pokladny nebo sedět v čekárně a přemýšlet, kdy budou volat jeho jméno. Je pro něj frustrující, když posílá e-mail a pak musí čekat na...
čti dále