Církev adventistů sedmého dne

Londýnská 623/30, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

(+420) 602 700 140
sekretariát: unie@casd.cz
odd. komunikace: komunikace@casd.cz
IČ: 00445193
Číslo bankovního účtu: 1164841011/0100 vedený u Komerční banky, a.s. IBAN : CZ 19 0100 0000 0011 6484 1011 SWIFT kód : KOMBCZPPXXX

Církev je zapsaná v Rejstříku registrovaných církví a náboženských společností Ministerstva kultury České republiky pod číslem registrace 308/1991/03

 

Další kontakty v rámci Církve adventistů sedmého dne

Datová schránka:  i4r99ut

Vedení ČSU

Facebook ČSU

Oddělení církve

Sbory

Kazatelé