Kancelář Česko-Slovenské unie CASD

Londýnská 623/30, Praha 2 – Vinohrady, 120 00

(+420) 241 471 939
sekretariát: unie@casd.cz
odd. komunikace: komunikace@casd.cz
IČ: 00445193
Číslo bankovního účtu: -

Další kontakty v rámci Česko-Slovenské unie CASD

Vedení ČSU

Facebook ČSU

Facebook předsedy ČSU

Otevřený diář předsedy ČSU

Oddělení církve

Sbory

Kazatelé