Dostali jsme dar života, a každý den se každému otevírá neopakovatelná příležitost žít svůj život. Co to pro mě nebo pro Vás znamená? Jak prožít smysluplný život?

Jsme společenstvím lidí, které si klade tyto otázky a hledáme odpověď tam, kde se obvykle nehledá. Objevujeme hodnoty, které nejenom naplňují náš život, ale především otevírají příležitost pro navázání hlubokých vztahů. Tyto nalezené hodnoty pomáhají vidět skutečné potřeby a smysluplné cíle. Vytvářejí prostor pro užitečnou službu, která naplňuje naši cestu radostí i pokojem.

Ale jsme také křesťanským společenstvím hledajících lidí, kteří také dělají chyby, bojují sami se sebou a zápasí se svým pokrytectvím. Ne vždy se daří zvítězit, a přesto máme ve svém životě pevný bod, bezpečné místo, vztah s někým, kdo nám dává jistotu, naději a smysl. To je zkušenost, kterou bychom rádi sdíleli i s Vámi.

A tak Vám nabízíme sdílení, rozhovor nebo cestu objevů toho, čím (věříme, že smysluplně) žijeme. 

Pokud upřednostňujete osobní rozhovor, nabízíme Vám různá místa a kontakty.

Pokud rádi vše objevujete sami krok za krokem, podívejte se na tento odkaz.

Pokud raději sledujete video, nabízíme Vám tento pořad z Hope TV (odkaz na Hledání Hope TV)