Modlitební týden 2022

Mt 2022
„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5) Během letošního modlitebního týdne, který bude probíhat od 5. do 12. listopadu, se budeme zabývat tématem: „Být Ježíšovým učedníkem.“ Ježíš nás zve k tomu, abychom se stali...
čti dále
Ati_education-logo_final_cmyk

Online výuka Adventistického teologického institutu

Říká se, že všechno zlé je k něčemu dobré. Jedná se o klišé, které rozhodně neplatí vždy, ale v případě Adventistického teologického institutu a pandemie covidu se v zásadě naplnilo. Jestli nás toto období něčemu naučilo, tak využívat online způsoby výuky. Do online prostoru jsme přesunuli nejen větší část našich organizačních setkání a...
čti dále
Parte-mh

Kazateľ Michal Hreňo odišiel na dočasný odpočinok

“Ale ja sa nadejem na Tvoju milosť, moje srdce bude plesať v Tvojom spasení. Spievať budem Hospodinovi, lebo On dokoná za mňa.” (Žalm 13,6) Milé sestry a bratia, drahí priatelia, s veľkou bolesťou, no s očakávaním skorého stretnutia vám oznamujeme, že kazateľ evanjelia, brat Michal Hreňo, bol povolaný Pánom života...
čti dále