Kdo jsme

Dostali jsme dar života, a každý den se každému otevírá neopakovatelná příležitost žít svůj život. Co to pro pro mě nebo pro Vás znamená? Jak prožít smysluplný život? Jsme společenstvím lidí, které si klade tyto otázky a hledáme odpověď tam, kde se obvykle nehledá. Objevujeme hodnoty, které nejenom naplňují náš život, ale především otevírají příležitost pro navázání hlubokých vztahů. Tyto nalezené hodnoty pomáhají vidět skutečné potřeby a smysluplné cíle. Vytvářejí prostor pro užitečnou službu, která naplňuje naši cestu radostí i pokojem.

Více zde
Celosvětová církev

Jsme součástí celosvětového společenství lidí, kteří se rozhodli následovat Ježíše Krista a sdílejí víru v jeho brzký návrat. Církev adventistů sedmého dne působí ve více než 200 zemích světa, má 92 186 sborů a 72 749 skupin které dohromady sdružují 21 760 076 členů. Církev provozuje 9 489 škol pro více než 2 miliony studentů, 900 nemocnic a zdravotnických zařízení a 133 domovů pro seniory. Je zřizovatelem humanitární organizaci ADRA, která působí ve více než 118 zemích světa.

Více zde
Čemu věříme

Adventisté sedmého dne přijímají Bibli za své jediné vyznání víry a z ní odvozují základní věroučné články. Dále uvedené věroučné výroky jsou výrazem toho, jak církev učení Písma chápe a vyjadřuje. K revizi těchto výroků může dojít při zasedání Generální konference, když církev pod vedením Ducha svatého dospěje k plnějšímu pochopení Písma nebo nalezne výstižnější výrazy k vyjádření toho, co učí Boží slovo.

Více zde

Aktuality

Jeho nabídka

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou. Zjevení 3‚20 Slyšela jsem kdysi dojemný příběh. Do ordinace pediatra vešel malý chlapec, aby jej lékař vyšetřil. Když lékař položil stetoskop na chlapcovu hruď, druhou…
Jitrenka-2022 banner
čti dále

Jeho sebezapření

„Nic neodpovídáš? Pohleď, co všecko na tebe žalují!“ Ježíš však už nic neodpověděl, takže se Pilát divil. Marek 15‚4.5 Když tropická bouře Harvey zasáhla jihovýchodní Texas, úřady hlásily více než třináct tisíc zachráněných. Někteří lidé však během běsnícího živlu přišli o život. Ženu, která se pokoušela odnést svoji malou dceru…
Pixabay_bible-g1f9c76da0_1280
čti dále

Jeho iniciativa

Má-li někdo z vás sto ovcí a ztratí jednu z nich, což nenechá těch devadesát devět na pustém místě a nejde za tou, která se ztratila, dokud ji nenalezne? Lukáš 15‚4 Když jsem prožívala nelehké období, dostala jsem povzbudivé přání. Slova na přední straně mě zaujala: „Všechno, co potřebuješ, je…
Jitrenka-2022 banner
čti dále

Jeho blízkost

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele. Jan 15‚13 Přátelství znamená vzájemnou náklonnost, respekt a upřímnost. Přátelé se navzájem přijímají a mají se rádi i přes své charakterové nedostatky. Nemluvím teď o známých, ale o blízkých přátelích, kteří za žádných okolností nevyzradí vaše tajemství. A…
Jesus-3149505_640_pixabay
čti dále

Jeho oběť

Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, abych jej opět přijal. Nikdo mi ho nebere, ale já jej dávám sám od sebe. Mám moc svůj život dát a mám moc jej opět přijmout. Takový příkaz jsem přijal od svého Otce. Jan 10‚17.18 Říká vám něco jméno Saman Kunan? Tento…
Pixabay,Prayer-1308663_640
čti dále

iMúzička 2022

Klub Pathfinder ČS pořádá dětskou akci iMúzička, která již podruhé proběhne v on-line prostoru v sobotu 22.1. od 15 hod.  Akce je ve spolupráci s HopeTV. Máme přihlášených 10 oddílů s 12 ti příspěvky a už Teď se moc těšíme. Každý se může zapojit do diskuzí pod videi, možná se právě Vaše reakce dostane…
Imuzicka small
čti dále

Jeho synovství

A z nebe promluvil hlas: „Toto je můj milovaný Syn, jehož jsem si vyvolil.“ Matouš 3‚17 Mít věřící rodiče je veliké požehnání. Moji rodiče mi byli neustálým zdrojem podpory, kterou projevovali mnoha způsoby. Zahrnovali mě svou bezpodmínečnou a neochvějnou láskou. Dobře si pamatuji na dobu, kdy jsem dokončila své první magisterské studium a chystala…
Jitrenka-2022 banner
čti dále

Středisko korespondenčních kurzů ČR a SR

Korespondenční kurzy pro každého

Zveme Vás, abyste se připojili k již tisícům absolventů a studentů dálkového studia korespondenčních kurzů. Rychlost studia záleží pouze na Vás. Studovat můžete v klidu doma, aniž byste museli někam přicházet, stačí si jen vybrat z naší nabídky.

Více zde Obálka

Hope TV doporučuje

Achillovy paty evoluce – #2 Genetika a DNA
Z pořadu: Achillovy paty evoluce

Mnozí lidé věří, že vesmír, Země i veškerý život jsou výsledkem slepých, neřízených přírodních procesů probíhajících po miliardy let. Stejně tak mnozí věří, že existuje nepřeberné množství vědeckých důkazů podporujících tuto myšlenku. I přes všudypřítomnou glorifikaci evolučního světonázoru však zdaleka ne všichni vědci souhlasí s tím, že je evoluce vědecky platným vysvětlením našeho původu.

Více zde
Otcové jsou důležití: Pavel Raus
Z pořadu: Webináře NTM 2021

Patnáctý ročník Národního týdne manželství (NTM), který se bude v České republice konat opět ve valentýnském týdnu od 8. do 14. 2. 2021, proběhne i přes omezení daná epidemií Covid-19. V rámci NTM se budou konat desítky online akcí a webinářů pro manželské páry. Záštitu nad letošním ročníkem převzal senátor David Smoljak.

Více zde
Zdraví jako součást plánu
Z pořadu: Zdraví jako součást plánu

V dokumentárním filmu "Zdraví jako součást plánu" je nám představena biblická realita stvoření Země a Boží záměr se všemi stvořenými bytostmi, který dalece přesahuje život člověka i lidskou představivost.

Více zde

Doporučujeme

Knihy-ke-stazeni

Literatura ke stažení

Knihy pro Vás i Vaše blízké, s různými tématy k zamyšlení.

Více zde
Biblicky-tyden

Vzdělávání

Chceš se vzdělávat v oblasti zdraví, psychické rovnováhy, studia Bible? Můžeš studovat online nebo navštěvovat přednášky… SKK je tu pro tebe.

Více zde
166517_00_2x

ADRA

Pomáháme tam kde je potřeba… můžeš pomáhat s námi

Více zde
Bohoslužby online

OnLine bohoslužby

Seznam on-line bohoslužeb jednotlivých sborů nebo institucí včetně odkazů

Více zde
Doporučujeme i další zajímavé odkazy