Členy výboru unie jsou kromě členů zvolených konferencí unie také všichni představitelé unie a předsedové sdružení. Výbor unie má nejméně 15 a nejvíc 29 členů. V období mezi konferencemi unie vykonává funkci nejvyššího orgánu církve výbor unie a náleží mu téměř všechny pravomoci konference unie.

Seznam členů Výboru unie

Balcar Michal
Bališ Emil
Cichý Vlastimil
Čík Peter
Dobeš Daniel
Exnerová Martina
Fürst Vlastimil
Heczko Robert
Juřínek Jaromír
Klíma Marek
Kolesár František
Malafa Milan
Pavlík Mikuláš
Sochor Jiří
Škrla Marek
Turzová Andrea
Vučetič Milenko
Vurst Vít