Katalog evangelizačních příležitostí je místo, které nabízí jedinečnou příležitost pro předání zkušeností, informací a praktických ukázek misijní práce odehrávající se v církvi nebo skrze církev. Přáním oddělení evangelizace je, aby tento katalog byl především příležitostí pro chválu a oslavu Pána Boha za to, že nás pozval k Jeho dílu. 

Katalog je průběžně doplňován a máte možnost zde představit i své evangelizační aktivity.

Katalog evangelizačních příležitostí