Církev adventistů v Česko-Slovenské unii žije a pracuje prostřednictvím sborů organizovaných ve třech sdruženích – Českém, Moravskoslezském a Slovenském.

V Církvi adventistů sedmého dne je obvyklá zastupitelská forma církevní správy. Tato forma organizování církve považuje za nositele autority veškeré členstvo. Výkonná odpovědnost je svěřena zastupujícím výborům a jejich činovníkům.

Církev má čtyři organizační stupně své správy

  • Sbor – organizované společenství jednotlivých věřících
  • Sdružení – organizované společenství sborů v určitém státě nebo území
  • Unie – spojuje několik sdružení
  • Generální konference – organizační jednotka, která sjednocuje všechny unie na světě. Její činnost v jednotlivých větších celcích zprostředkovávají tzv. divize. Naše unie je součástí Interevropské divize.