Na této stránce jsou Vám k dispozici všechny důležité dokumenty a stanoviska celosvětové církve k různým tematům.

Ústava církve, Církevní řád, vize konference Česko-Slovenské unie

Ústava Církve adventistů sedmého dne (Tato ústava byla přijata konferencí Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 25. dubna 1995 a registrována Minis­terstvem kultury České republiky 13. 2. 1996 pod č. j. 221/96. Změny ústavy byly přijaty konferencí Česko-Slovenské unie Církve adventistů sedmého dne 24. 3. 2019)

Stanoviska celosvětové církve k různým problémům

Stanoviska církve v České a Slovenské republice k různým problémům