Církev adventistů sedmého dne je křesťanské společenství věřících, kteří dobrovolně přijali a prožívají vyznání víry a zásady členství formulované v Základních věroučných výrocích Církve adventistů sedmého dne.