Tomas
Pvní představitel projektu
Tomáš Kábrt, DiS
 734519988
kabrtsokolovcz@gmail.com
Hana
Druhý představitel projektu
Hana Kábrtová
602975199
tohadama@volny.cz

Místo

České sdružení – Sokolov

Představení projektu

Skupina při sokolovském sboru církve adventistů pořádá každou sobotu misijní bohoslužby, které jsou více srozumitelné a otevřené veřejnosti než běžné bohoslužby ve sborových společenstvech. Jsou více zaměřené na Romy, na lidi, kteří jsou z nejrůznějších důvodů handicapovaní, na děti a mládež ze sociálně vyloučeného prostředí, na lidi z ulice, ale také na všechny další zájemce, kteří se necítí dobře v „rodinném“ prostředí církve a kteří nerozumí křesťanskému slangu. Někdy bývá pro některé lidi překážkou ke slyšení Božího slova příliš sektářská a sebestředná atmosféra účastníků s neustálými gratulacemi k výročím, narozeninám apod.. Tito lidé se v takovém prostředí necítí dobře, mají pocit, že „někomu vlezli do obýváku“, a tak se mezi „ně“ radši nepletou. Účelem projektu je se těchto projevů vyvarovat, více se věnovat Božímu slovu, duchovním písním a Božímu evangeliu tak, aby porozuměli i nejprostší lidé. Kromě pravidelných bohoslužeb v Sokolově se konají jednou měsíčně i bohoslužby v nedalekém městě Horní Slavkov, kde se v tamní kavárně schází skupinka až deseti lidí. Bohoslužby se například zúčastňuje šedesátník Zdeněk, který je trvale upoután na invalidní vozík. Žije v nedalekém sociálním zařízení, nemá žádnou rodinu a každý měsíc se těší na setkání při bohoslužbě. 

Popis projektu

Zajištění pravidelných misijních adventistických bohoslužeb – romských, nízkoprahových a veřejnosti více otevřených, a to každou sobotu odpoledne. Obsahem je srozumitelné zvěstování evangelia Pána Ježíše Krista všem příchozím prostřednictvím hudby, zpěvu, filmu, divadla, slova, šíření adventistické literatury, základní pomoci chudým a vytváření nových adventistických skupin a společenství věřících na Sokolovsku.

Fotogalerie