Tomas
Druhý představitel projektu
Tomáš Kábrt, DiS
 734519988
kabrtsokolovcz@gmail.com
Hana
První představitel projektu
Hana Kábrtová
602975199
tohadama@volny.cz

Místo

České sdružení – Sokolov

Představení projektu

Projekt Tabita podporuje dvě skupiny lidí. Tou první jsou senioři, zdravotně handicapovaní, aktuálně nemocní osamocení a i jinak znevýhodnění lidé a tou druhou lidé s nízkými příjmy – nezaměstnaní, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální či nízkou mzdou, studenti. Lidé z druhé skupiny pomáhají za malý přivýdělek lidem z první skupiny. Projekt pomohl za osm let jeho fungování desítkám lidí. Krásnou zkušeností byl příběh starší ženy, která chodila do církevního společenství sokolovského sboru více jak deset let. Měla ráda psychologii a na všechna kázání či diskuse o biblických textech se dívala pohledem učitelky, která se „pouze“ vzdělává. Když onemocněla, navštěvovala ji pravidelně v rámci Tabity nejdříve v domácnosti a poté v sociálním zařízení aktivní seniorka. Četla jí z Bible, chodily spolu na procházky, do cukrárny, na návštěvy k jejím kamarádkám a kolegyním z minulosti, pomáhala jí v domácnosti, modlila se s ní. Uplynulo zase několik let a paní, která už byla upoutána na lůžko, přijala do svého srdce Ježíše Krista v Domově pro seniory v Sokolově. Po jejím vyznání lásky k Bohu ve společnosti seniorky z Tabity asi za tři hodiny zemřela. Pomáhající paní je sama vdovou, která díky malému přivýdělku u starých a nemocných lidí může žít a bydlet v důstojných podmínkách. Služba starým lidem je pro ni poslání, před odchodem do důchodového věku pracovala v sociálním zařízení. Dělá, co ji těší a druhým pomáhá, a zároveň si aktivně zvyšuje vlastní životní úroveň bez potřeby žádat na úřadech či jinde o finanční pomoc. 

Popis projektu

Projekt podporuje dvě cílové skupiny:
1) seniory, zdravotně handicapované, aktuálně nemocné osamocené a jinak znevýhodněné lidi 2) lidi s nízkými příjmy (nezaměstnané, ve starobním důchodu, na mateřské dovolené, s minimální mzdou, studenty). Praktickou pomocí starším, nemocným či opuštěným (z první skupiny) si za malý přivýdělek lidé s nízkými příjmy(z druhé skupiny) zlepšují chudý rodinný rozpočet.
Do sociálního a misijního projektu Tabita se zapojují lidé ze sboru Sokolov. O potřebné, seniory, nemocné a různě handicapované se stará společně s koordinátorkou projektu tým lidí. Pravidelně, někdy jen příležitostně podle potřeby, je navštěvují v jejich domácnostech a plní některá jejich přání pro zkvalitnění jejich života. Záměr projektu byl zpočátku pouze sociální. V průběhu jeho vývoje se však rozrostl o rozměr misijní. Senioři, handicapovaní lidé bývají často velkým duchovním obohacením pro svoje pečovatele, lidi s nízkými příjmy, a také naopak. Pečovatelé se s potřebnými modlí a posilují navzájem ve víře.

Fotogalerie