Obr-01-1
Pvní představitel projektu
PhDr. Jiří Bauer Ph.D.
728229356
email jurafox@seznam.cz
Hana
Druhý představitel projektu
Hana Kábrtová
602975199
tohadama@volny.cz

Místo

České sdružení – Sokolov

Představení projektu

Spolek Pohlazení připravuje dětem ze sociálně vyloučeného prostředí i jejich rodičům individuální i společné poznávací výpravy a pobyty, exkurze do výrobních i zemědělských podniků, kulturní a společenské zážitky. Podporuje jejich integrační, výchovné a vzdělávací aktivity – letní skautské tábory, tematické víkendové pobyty, zájmové kroužky, doučování, u starších výběr učiliště či střední školy, ale také pomáhá s jejich zdravotními potřebami – brýle, zubní ošetření, rovnátka apod. Členové spolku motivují děti i jejich rodiče k lepšímu životu zdravým, užitečným, smysluplným a radostným trávením volného času, pozitivními vzory, odpovědnější péčí o zdraví i kvalitnější přípravou do školy a informovanou volbou dalšího vzdělávání a povolání. Důležitou součástí je vedení dětí i jejich rodičů ke Kristu, který jediný je zárukou skutečně smysluplného a trvalého nasměrování lidí k lepšímu životu s Bohem.

Popis projektu

Členové spolku motivují děti i jejich rodiče k lepšímu životu zdravým, užitečným, smysluplným a radostným trávením volného času, pozitivními vzory, odpovědnější péčí o zdraví i kvalitnější přípravou do školy a informovanou volbou dalšího vzdělávání a povolání. Součástí setkávání jsou biblická zamyšlení, modlitby, pozvánky na sobotní bohoslužby pro děti i rodiče. V loňském roce byl pokřtěný mladý handicapovaný dvacetiletý muž, o kterého spolek pečuje od jeho narození. Narodil se v kojeneckém ústavu v Aši matce, která bydlela v Domě na půli cesty v Kynšperku nad Ohří. Vedoucí sociálního zařízení byla členka Pohlazení. Chlapeček byl matce odebrán v jeho čtyřech letech do ústavní péče. Matka ho navštěvovala za pomoci členů spolku Pohlazení, kteří ji přispívali na cesty. Také oběma umožňovali společné pobyty na křesťanských akcích církve i spolku Pohlazení. Když byl po letech navrácen do rodiny, jezdil s matkou na sobotní bohoslužby a účastnil se všech akcí spolku. Když se znovu ukázalo, že matka synovu výchovu nezvládá, vzala si chlapce do pěstounské péče další členka Pohlazení. Mladík u ní dospěl v dospělého muže, úspěšně se vyučil ve tříletém učebním oboru, získal výuční list a rozhodl se pro křest. Dnes bydlí samostatně v pronajatém bytě, pracuje a pravidelně jezdí jak každou sobotu na bohoslužby, tak je součástí i evangelického společenství v v místě bydliště, kde získal několik přátel.  

Fotogalerie