Modlitební týden 2022

Mt 2022
„Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic.“ (J 15,5) Během letošního modlitebního týdne, který bude probíhat od 5. do 12. listopadu, se budeme zabývat tématem: „Být Ježíšovým učedníkem.“ Ježíš nás zve k tomu, abychom se stali...
čti dále
Do konce (003)

Dokument HopeTV o paliativní péči „Do konce“

HopeTV ve spolupráci s oddělením kaplanské služby vyrobila krátký dokumentární film o duchovním doprovázení pacientů s vážným onemocněním. „Paliativní péče je způsob práce s lidmi, kteří mají těžkou nemoc. Je to souhrn podpory a nabídky, abychom lidem s těžkou nemocí zlepšili život. Ať už s nemocí žijí delší dobu nebo...
čti dále
Asl casd

Církev adventistů chce být vstřícnější a více otevřená pro lidi se speciálními potřebami

Nejnovějším a zatím nejvýraznějším projevem toho, že naše celosvětová církev se jednoznačně rozhodla více respektovat a otevřeně přijímat lidi se speciálními potřebami, je takřka jednomyslné odsouhlasení návrhu na zařazení nového článku o Adventistické službě lidem se speciálními potřebami do Církevního řádu při letošním červnovém jednání Generálníkonference v severoamerickém St. Louis....
čti dále