Kazatelské oddělení poskytuje duchovenským pracovníkům podporu, soustavné vzdělávání, povzbuzení a inspiraci prostřednictvím seminářů a kazatelským setkání a prostřednictvím různého materiálu.

Snímek obrazovky 2021-04-14 v 8.11.08
Vedoucí kazatelského oddělení
Mikuláš Pavlík
775727299
mpavlik@casd.cz