Kazatelské oddělení poskytuje duchovenským pracovníkům podporu, soustavné vzdělávání, povzbuzení a inspiraci prostřednictvím seminářů a kazatelským setkání a prostřednictvím různého materiálu.

Peter-cik-1
Vedoucí kazatelského oddělení
Peter Čík
605938225
pcik@casd.cz