Peter-cik-1
Vedoucí oddělení
Peter Čík
605 938 225
pcik@casd.cz

Kaplani poskytují kompetentní a odpovědnou duchovní a pastorační péči všem lidem, kteří jsou součástí instituce, jíž kaplan slouží.

Výše uvedené hlavní úkoly chce oddělení kaplanské služby realizovat tím, že se především zaměří na následující činnosti:

(1) Rozšiřovat a podporovat kaplanskou službu v celé oblasti působnosti Česko-Slovenské unie; vyhledávat, vzdělávat a podporovat vhodné kandidáty pro tuto službu, spolupracovat s institucemi a organizacemi, které umožňují duchovní a duchovenskou službu.

(2) Dohlížet na profesionalitu a vytváření vzdělávacích programů pro jednotlivé druhy kaplanské služby.

(3) Doporučovat jednotlivým sdružením církve kaplany, kterým by mělo být uděleno povolení nebo pověření ke kaplanské službě.

V současnosti kaplani působí v nemocnicích, armádě České republiky ve věznicích a církevním školství.